Hadj en zijn essenties en betekenissen

Beschrijving

De Hadj, de reis naar Mekka, naar de heilige moskee is niet slechts een reis om de rituelen van de Hadj en Umrah uit te voeren, maar de hadj is een spirituele school waar men zijn innerlijke kracht en sociale waarden ervaart.

Download
Schrijf een commentaar naar de verantwoordelijk van dit pagina

De volledige beschrijving

Hadj en zijn essenties en betekenissen

[ nederlands - Dutch -الهولندية ]

Mohamed ben Ayad

revisie: Abo Abdillah

Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyadh)

2012 - 1433

الحج و مقصده الشرعي

« باللغة الهولندية »

محمد بن عياد

مراجعة: أبو عبد الله البلجيكي

2012 - 1433

Alle lof behoort aan Allah.

 Hadj en zijn essenties en betekenissen

De Hadj, de reis naar Mekka, naar de heilige moskee is niet slechts een reis om de rituelen van de Hadj en Umrah uit te voeren, maar de hadj is een spirituele school waar men zijn innerlijke kracht en sociale waarden ervaart. We moeten ons ervan bewust zijn dat wij, voor we naar de Hadj gaan reizen, onszelf mentaal goed voorbereiden. De hadj moet een rol spelen in de verandering van ons gedrag. Een verandering naar gezond gedrag begint bij de interne motivatie van ieder die naar Hadj gaat. De hadj vereist ook veranderingen in ons gedrag met onze sociale omgeving; goed omgaan met onze medemens. De Hadj is een van de vijf zuilen van de islam. De harten van de moslims verlangen naar de bezichtiging van de Heilige plaatsen. Waar mensen met hun verschillende rassen, kleuren en talen verzamelen. De hadj is een enorme conferentie waar moslims vanuit verschillende delen van de wereld bijeenkomen als antwoord op de uitnodiging van Ibrahim v.z.h.m. Allah s.w.t. zei:

“En roep onder mensen op tot de bedevaart zodat zij te voet tot je komen en op allerlei kamelen die door elke diepe bergpas heen komen. Om getuige te zijn van dingen die voor hen nuttig zijn en om Allah’s naam op de bekende dagen te vermelden over de dieren van het vee waarmee Hij jullie voorzien heeft. Eet daar dan van en voedt ook de arme die noodlijdend is…” 22/27.

Het motto van alle bedevaartgangers is labbeika Allahoemma labbeik. Het motto van de tawhied (eenheid). De hadj roept ons op om onder het motto van de tawhied te verenigen en afstand te nemen van elke motto die tot verdeeldheid kan leiden.

 Essenties en betekenissen van de Hadj

1) Een van de essenties en de betekenissen van de Hadj is het verlangen naar opluchting en verlossing wanneer men in moeilijkheden verkeert. Moeilijkheden hoeven niet voortdurend te blijven. Na een periode van moeilijkheden komt verlichting. De sa’y tussen s-safaa en Al-Marwa laat ons denken aan de situatie waarin Hajar de moeder van Ismail v.z.m.h. is terechtgekomen. Toen haar drinkwater op was liep zij steeds tussen twee heuveltjes opzoek naar water zodat zij haar kind voeding kon geven. Na die moeilijke en zware momenten ontving zij de genade van Allah s.w.t. en kwam de opluchting. Sa’y is niet alleen als een dringende zoektocht naar water de geschiedenis ingegaan, maar ook als een belangrijke ritueel van de pelgrim.

2) De tweede doestelling van de Hadj is het zuiveren van de ziel en nieuwe goede eigenschappen ontwikkelen. Gedurende de hadj trainen we onszelf op geduld, vergeving liefdadigheid en zwakken te ondersteunen. De profeet v.z.m.h. zei:“wie de Hadj verricht zonder zich zedeloos te gedragen en zonder zonden te begaan, terug keert als op de dag dat zijn moeder hem baarde” (Boechari en Moslim).

3) De derde essentie van de Hadj en zijn rituelen is het ons herinneren aan de profeten en aan de vrome mensen die ons voor zijn geweest. Voornamelijk denken we aan Ibrahim v.z.m.h. en zijn migratie vanuit Palestina naar de meest afgelegen plaats (Mekka) en de beproeving die hij daar tegemoet kwam. Want hij heeft besloten om zijn intense droom waarin hij opgedragen werd zijn zoon op te offeren uit te voeren. Ibrahim v.z.m.h. is geslaagd voor zijn beproeving. Allah s.w.t. gaf Ibrahim v.z.m.h. ter vervanging een offerdier.

4) De vierde essentie van de Hadj is het in werking stellen van het principe van gelijkheid tussen mensen. Het principe van gelijkheid wordt duidelijk zichtbaar in de hadj, waarin de moslims vanuit verschillende landen en sociale klassen op een plaats en op een dezelfde tijd zich verzamelen. Allen hebben ze twee witte doeken aan en verrichten dezelfde rituelen en gebruiken allemaal dezelfde woorden, Labbeika Allahoemma Labeika, om hun heer aan te spreken. Daar kun je niet achterhalen wie beter is dan een ander, wie rijker is dan de ander en wie een hogere sociale status heeft dan een ander. Het uiterlijke verschil tussen de bedevaartgangers is zeer klein. Maar je ziet wel het verschil in gedrag. De profeet v.z.m.h. zei:

“O mensen jullie Heer is Één en jullie vader is één. Een arabier is niet beter dan niet Arabier, noch is een rode (blanke) beter dan en zwarte, noch is een zwarte beter dan een rode (blanke). De edelste onder jullie zijn degenen die Allah het meest gehoorzamen”. Ahmed.

5) De vijfde essentie van de hadj is het ons laten denken aan de onzichtbare werkelijkheid die wij vaak vergeten. De ihraam kleding laat een ieder van ons nadenken over de dood waar men ook in witte doeken aan wordt begraven. Allah s.w.t. zei:“Elke ziel zal de dood ervaren. Daarna zullen jullie tot ons worden teruggekeerd” 29/57.

De ihraam kleding lijkt wel op de kafan (lijkengewaden). Ook de grote massa van de bedevaartgangers (hodjaj) die op de heuvel van Arafa verzamelen, richten allen zich tot Allah s.w.t. met dua’ en luiden allemaal ‘labeika Allahoemma labeika'. Dit laat ons denken aan Al-mahchar (de dag der opstanding), wanneer Allah s.w.t. alle mensen verzamelt op een plaats en ieder mens denkt aan wat er met hem gaat gebeuren. Allah beschreef die situatie als volgt:“De dag waarop elke zogende vrouw haar zuigeling zal vergeten en elke zwangere vrouw zich zal ontdoen van haar dracht, en zult mensen zien alsof ze dronken zijn, hoewel zij niet dronken zijn” 22/2.