Godsvrees, je kostbaarste bezit

Beschrijving

Ibn Awn nam afscheid van een man en zei tegen hem: ‘Hou je vast aan de Taqwa, want degene die Allah vreest zal nooit eenzaam zijn.’ Zayd Ibn Aslam zei gewoonlijk: ‘Wie Allah vreest, zal geliefd zijn bij de mensen ook al haten zij het.’

Download
Schrijf een commentaar naar de verantwoordelijk van dit pagina

De volledige beschrijving

 Godsvrees is het hoofdkapitaal

[ nederlands - Dutch -الهولندية ]

revisie: Abo Abdillah

Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad)

2012 - 1433

التقوى رأس المال

« باللغة الهولندية »

مراجعة: أبو عبد الله

2012 - 1433

 Het hoofdkapitaal is godsvrees

De Leringen - Ibn Qayyim

Ibn Awn nam afscheid van een man en zei tegen hem: ‘Hou je vast aan de Taqwa, want degene die Allah vreest zal nooit eenzaam zijn.’ Zayd Ibn Aslam zei gewoonlijk: ‘Wie Allah vreest, zal geliefd zijn bij de mensen ook al haten zij het.’


Ath-Thawrie zei tegen Ibn Abie Dzi‘b: ‘Als jij Allah vreest, zal Allah jou tegen de mensen beschermen. Als jij de mensen vreest, zullen zij jou niet tegen Allah kunnen helpen.’

Soelaymaan Ibn Daawoed zei: ‘Wij hebben dat gekregen wat de mensen ook hebben gekregen en wat zij niet hebben gekregen. Wij weten datgene wat de mensen ook weten en wat zij niet weten. Wij hebben niets beters gevonden dan het vrezen van Allah, zowel in de verborgenheid en in het openbaar, en de rechtvaardigheid tijdens de toestand van boosheid en de toestand van vreugde, en matigheid in tijden van armoede en in tijden van rijkdom.

In het boek Az-Zohd van imam Ahmed staat deze Goddelijke overlevering: ‘Als een schepsel zich vastklampt aan een schepsel i.p.v. aan Mij, dan zal Ik alle hemelse en aardse aanvoeren aan hem verbreken. Als hij Mij iets vraagt, zal Ik het hem niet geven. Als hij Mij aanroept, zal Ik zijn aanroep niet verhoren. Als hij Mij om vergeving vraagt, zal Ik hem niet vergeven. Als een schepsel zich aan Mij vastklampt i.p.v. aan een schepsel van Mij, dan zullen de hemelen en de aarde zijn voorziening garanderen. Als hij Mij iets vraagt, geef Ik het hem. Als hij Mij aanroept, zal Ik zijn smeekbede verhoren. Als hij Mij om vergeving vraagt, zal Ik hem vergeven.’

Punt 31: Uit het boek Al-Fawaid van Imam ibn Al-Qayyim Al-Jawziyyah.

 Het bezit van godsvrees en goede omgangsvormen

De profeet (vrede zij met hem) had zowel godsvrees als goede omgangsvormen, want godsvrees is goed voor de relatie tussen de dienaar en zijn Heer en goede omgangsvormen is goed voor de relatie tussen de dienaar en Zijn schepsels. Godsvrees levert hem Allahs liefde voor hem. Goede omgangsvormen roept de mensen op tot de liefde voor hem (de dienaar).

Punt 32: Uit het boek Al-Fawaid van Imam ibn Al-Qayyim Al-Jawziyyah