Kledinggedrag

Beschrijving

De islam vindt het heel belangrijk dat men de mens waardeert op zijn persoonlijkheidskenmerken. De islam keurt het model af waarbij de uiterlijk van een mens een belangrijk rol speelt.

Download
Schrijf een commentaar naar de verantwoordelijk van dit pagina

De volledige beschrijving

  Kledinggedrag

  [nederlands - dutch -الهولندية ]

  revisie: Yassien Abo Abdillah

  Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad)

  2013 - 1434

  الضوابط الشرعية في الملابس

  « باللغة الهولندية »

  مراجعة: ياسين أبو عبد الله

  2013 - 1434

  بسم الله الرحمن الرحيم

  Radicalisme in het kledinggedrag

  De islam vindt het heel belangrijk dat men de mens waardeert op zijn persoonlijkheidskenmerken. De islam keurt het model af waarbij de uiterlijk van een mens een belangrijk rol speelt. De islam keurt een strakke bekleding af waardoor de seksuele zintuigen van een mens geprikkeld kunnen worden. Zolang men deze regel niet overtreedt mag men dragen wat men wil.

  De detail waarin men kiezen wat men draagt als kleding laat de islam aan de individu over. Deze details worden dan nader ingevuld door de eigen smaak van de individu, de kledinggedrag in van de maatschappij en de gebruiken van zijn omgeving.

  Als men het over radicaal kledinggedrag heeft komen de volgende vormen van radicaal kledinggedrag voor:

  • Zwarte bekledingen van de vrouw;
  • Dat vrouwen zich meer moeten bedekken dan de mannen;
  • Radicalisme in het kledinggedrag van de man

  Dat vrouwen zich in het zwart kleden is een Arabische gewoonte. Zwarte kleur is niet de onveranderlijke keuze van de islam. Een vrouw kan een willekeurige kleur uitkiezen die bij haar past en die past in de gewoontes en gebruiken van de gemeenschap waarin zij zich bevindt. Je ziet vaak dat de vrouwen bijvoorbeeld in de Turkse gemeenschap meestal de voorkeur geven aan donker rode en roze kleding. We kunnen zeggen dat het kledinggedrag van de Turkse gemeenschap rood en roze is. In het algemeen wordt opvallende en glinsterende kleding voor zowel mannen als vrouwen afgeraden. Als we de Koran over dit onderwerp openslaan, zien we dat islam geen kleurencatalogus heeft voor het kledinggedrag. De Koran geeft de moslim de ruimte, tenzij het de geboden van de islam overtreedt, om zich aan om te kleden conform de gebruiken en de gewoontes van de maatschappij waarin hij/zij zich bevindt.

  Vrouwen moeten zich meer bedekken dan de mannen; De vrouw is in vergelijking met de man aantrekkelijker geschapen. Deze stelling wordt bevestigd door de hedendaagse realiteit.

  We zien dat de vrouw veel meer dan de man voor zowel aan haar gerelateerde maar ook voor niet vrouw gerelateerde producten/diensten gebruikt wordt als een reclame middel. In het algemeen krijgen de reclames die door een "aantrekkelijke" vrouw worden gepresenteerd veel meer aandacht en leveren hoge kijkcijfers.

  Zoals eerder genoemd wil de islam dat de vrouw zich profileert (opvalt) en waardige plaats verwerft in de maatschappij met haar persoonlijkheid en niet met haar uiterlijk.

  Kleding is een middel die de fysieke aantrekkelijkheid van de vrouw bedekt. De vrouwen, die in het algemeen meer aantrekkelijker zijn dan de mannen, moeten zich ook meer bedekken.

  Het bovenstaande kan de volgende vraag oproepen:

  Er zijn vrouwen die helemaal niet aantrekkelijk zijn. Ze zijn soms zelfs niet om aan te zien. Daarnaast heb je mannen die behoorlijk aantrekkelijk zijn. Is het wel terecht te stellen dat vrouwen aantrekkelijker zijn dan de mannen en zich meer moeten bedekken?
  Net als in alle rechtssystemen, is ook in het islamitische rechtssysteem alles gebaseerd op een meerderheid. Bijna op alle regels zijn er een of enkele uitzonderingen.

  Er zijn in alle landen bijvoorbeeld wel mensen die geen belasting hoeven te betalen. Maar zij zijn altijd in de minderheid. Deze minderheid is echter geen belemmering om van de meerderheid belasting te innen.

  Het feit dat een kleine groep vrouwen lelijk is geschapen of dat ze lelijk worden door veel te eten en weinig te bewegen, verandert de realiteit niet dat vrouwen in het algemeen aantrekkelijk zijn.
  Regels zijn algemeen. Het feit dat een selecte groep zich niet aan deze regels houdt, is geen belemmering om deze op te leggen voor de meerderheid.Is het overdreven dat Afgaanse vrouwen een burka dragen?
  De burka heeft een normale en een overdreven kant. Als de burka een manier van bedekken is die door de vrouw zelf wordt gekozen met haar vrije wil waardoor ze als burger veiliger en beter kan functioneren in de samenleving en wanneer dit geen probleem oplevert voor het vaststellen van haar identiteit, is het dragen van een burka normaal. Men moet dat respect hebben voor haar persoonlijke keuze.

  Maar als het dragen van een burka door iemand of door een instantie wordt opgelegd waardoor de veiligheid en het functioneren in de samenleving in het bedwing komt en als men door de burka geen identiteit kan vaststellen, is het overdreven. De islam zal hier geen goedkeuring aan geven, je belemmert immers de mens om het geloof vrij te mogen belijden.Overdrevenheid in het kledinggedrag van de man.

  De richtlijnen voor het kledinggedrag van de vrouw zijn ook geldig voor de man. De islam heeft voor alle tijden richtlijnen vastgesteld voor het kledinggedrag van de man. Bij de eerste moslims was een tulband en een gewaad kenmerkend. Maar de kledingdracht van de moslims was destijds ook de kledingdracht van de niet-moslims.

  De islam heeft buiten een aantal kleine details om geen verandering aangebracht in de Arabische kledingdracht van de man.

  Zodoende werd de kledingdracht van de man bepaald door de Arabische gewoonten en klimaat.

  Als de islam voor het eerst in China geopenbaard zou zijn dan zouden de gewoonten en het klimaat van dit land bepalend geweest zijn voor de klederdracht.

  Het is in tegenstrijd met het universele karakter van de islam om aan te nemen dat de kledingdracht van de eerste moslims bepalend is voor elke tijd, plaats en klimaat.

  De islam zal hier geen goedkeuring aan geven en zodoende kan men dan ook niet spreken over een islamitische kledingdracht.

  Conclusie van dit gedeelte:

  Wat de kledingdracht betreft gelden er in een democratische samenleving twee regels:
  1) Niemand kan totaal naakt rondlopen.
  2) Niemand kan helemaal bedekt rondlopen.

  Punt een is in tegenstrijd met en de normen en waarden van de openbare orde. Punt twee vormt een belemmering bij het vaststellen van de identiteit van een mens waardoor de veiligheid van de samenleving geschaad wordt.

  Buiten deze punten om moet een mens zich in een democratische setting met in achtneming van de mensenrechten vrij zijn zich te kleden zoals men dat zelf wil..

  Beoordelingen