Zakat al-Fitr

Beschrijving

De gezant van Allah vrede en zegeningen van Allah zij met hem heeft gezegd: “De vasten van een dienaar blijft hangen tussen de hemel en de aarde, totdat de Sadaqah al-Fitr is voldaan.”

Download
Schrijf een commentaar naar de verantwoordelijk van dit pagina

De volledige beschrijving

 Zakat al-Fitr

[ nederlands - dutch -الهولندية ]

revisie: Yassien Abo Abdillah

Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad)

2013 - 1434

Islam voor iedereen

زكاة الفطر

« باللغة الهولندية »

مراجعة: ياسين أبو عبد الله

2013 - 1434

In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle

De gezant van Allah vrede en zegeningen van Allah zij met hem heeft gezegd: “De vasten van een dienaar blijft hangen tussen de hemel en de aarde, totdat de Sadaqah al-Fitr is voldaan.” [Tareekh al-Baghdad, Nr:4735, Deel:9, blz.122, Daylmi, Khateeb, Ibn Asakir]

Kwestie:

Sadaqah al-Fitr is vereist (Wajib). De tijd om het te voldoen is levenslang, dus als dit niet was voldaan, dan heeft men altijd de tijd om het alsnog te vereffenen. De plicht hiervan vervalt niet door het gewoonweg niet te af te lossen. Het voldoen wordt niet beschouwd als verzuimd (Qada), maar als volbracht, ondanks het Soenna is om het te voldoen alvorens het ‘Ied gebed. [Dur al-Mukhtar]

Kwestie:

Tijdens het aanbreken van de dageraad op de dag van ‘Ied dag wordt de Sadaqah al-Fitr vereist (Wajib). Voor deze reden is de Sadaqah al-Fitr niet vereist (Wajib) voor de persoon die alvorens het aanbreken van de dageraad is overleden of arm is geworden.

[Fatawa Alamgiri]

Kwestie:

De Sadaqah al-Fitr is niet vereist (Wajib) voor het kind dat na het aanbreken van de dageraad is geboren, eveneens voor de bekeerling die na het aanbreken van de dageraad het geloof heeft gebracht en de arme die na dit tijdstip rijkdom heeft vergaard.

[Fatawa Alamgiri]

Kwestie:

De Sadaqah al-Fitr is vereist (Wajib) voor de persoon die na het aanbreken van de dageraad is gestorven.
[Fatawa Alamgiri]

Kwestie:

De Sadaqah al-Fitr is vereist voor elke vrije moslim, die het vermogen heeft om het te voldoen, afgezien van de vaste lasten. Echter is hierbij geen voorwaarde dat de persoon toerekeningsvatbaar, volwassen of bekend staat als kapitaalkrachtig. Hiermee wordt bedoeld dat het geen voorwaarde is om het kapitaal een jaar in bezit hebben.[Dur al-Mukhtar]

Kwestie

Elke man die het vermogen heeft de Sadaqah al-Fitr te betalen is vereist (Wajib) om voor zichzelf en namens zijn kleine kinderen dit te voldoen mits de kleine kinderen niet zelf vermogend zijn. De Sadaqah al-Fitr dient dan uit het geld van hen te worden betaald. De Sadaqah al-Fitr is eveneens vereist (Wajib) voor de vader van een lichtzinnige kind. Het maakt hierbij niet uit of het kind de pubertijd heeft bereikt mits het niet kapitaalkrachtig is. Indien dit wel het geval is, dan dient de Sadaqah uit het geld van het kind betaald te worden.[Dur al-Mukhtar, Rad al-Muhtar]

Kwestie:

Het vasten is geen voorwaarden voor het vereist worden (Wajib) van de Sadaqah al-Fitr. Indien iemand is geëxcuseerd van het vasten door welk reden dan ook of Godvergeef zonder enige reden, dan toch is het geven van de Sadaqah al-Fitr vereist (Wajib).[Rad al-Muhtar, Bahare Shari’at]

Kwestie:Indien de vader er niet meer is, dan is de grootvader van vaderskant vereist de Sadaqah al-Fitr namens zijn arme kleinkinderen te voldoen.[Qanoone Shari’at]

Kwestie:

Het is voor de man niet vereist (Wajib) om de Sadaqah al-Fitr namens zijn vouw en zijn kinderen die toerekeningsvatbaar en volwassenen zijn te voldoen. Ook al zijn ze gehandicapt en is hij verantwoordelijk voor hun levensonderhoud.[Dur al-Mukhtar, Bahare Shari’at]

De hoeveelheid van Sadaqah al-Fitr

De vereiste hoeveelheid van Sadaqah al-Fitr is voor tarwe, bloem en zemelen een halve Saa’. Voor dadels, rozijnen, gerst, gerstebloem en haar zemelen is de vereiste hoeveelheid een Saa’[al-Hidaya, Dur al-Mukhtar, Fatawa Alamgiri]

Kwestie:

Bij het geven van de Sadaqah al-Fitr is het beter om het tarwe- of gerstbloem te geven in plaats van het onvervaardigde product. Beter dan dit is de prijs hiervan voldoen, zij het de prijs van tarwe, gerst of dadels. Echter ingeval van prijsstijgingen is het beter om het product te geven in plaats van de prijs. Indien de prijs is gegeven van een laag kwaliteit tarwe of gerst, dan dient het verlies gecompenseerd te worden met het produkt van een betere kwaliteit. [Rad al-Mukhtar]

 Het gewicht van de Saa’

1 Saa’ komt oveereen met 270 Tola. [Fatawa Rizwiyya, Deel:10, blz.296]

1 Tola is 11.664 gram. Hierdoor is 270 x 11.664 = 3149,28 gram, dus afgerond 3,1 kilogram Het gewicht van 1 Saa’ komt ongeveer overeen met 3,1 kilogram, hierdoor is een halve Saa’ ongeveer 1,5 kilogram

Kwestie:

De mensen die recht hebben op het ontvangen van de zakaat hebben ook recht op de Sadaqah al-Fitr met uitzondering van de ‘Amil (de collecteur van de zakaat). Voor de ‘Amil is er zakaat en geen Sadaqah al-Fitr. [Rad al-Mukhtar, Dur al-Muhtar]

Bronvermelding : Tareekh al-Baghdad, Nr:4735, Deel:9, blz.122, Daylmi, Khateeb, Ibn Asakir Dur al-Mukhtar Bahare Shari’at Rad al-Muhtar Fatawa Alamgiri al-Hidaya Fatawa Rizwiyya, Deel:10, blz.296

 · Ontvang onze nieuwsbrief

Iedere maand geheel gratis!

uitschrijven

· Je vindt ons

www.islamhouse.com

Islam voor iedereen !