Fatwa: over verkiezingen

Beschrijving

Hier legt sheikh saleh Al’otheimine het standpunt van de Islam over de verkiezingen uit.

Download
Schrijf een commentaar naar de verantwoordelijk van dit pagina

De volledige beschrijving

  Fatwa: over verkiezingen

  [ nederlands - dutch -الهولندية ]

  auteur: Sheikh ibn al-‘Oethaymien

  revisie: Yassien Abo Abdillah

  bron: Liqaa'aat ul-Baab il-Maftoeh, boekdeel 3, blz. 246

  Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad)

  2013 - 1434

  Islam voor iedereen

  فتوى: الانتخابات

  « باللغة الهولندية »

  المؤلف: شيخ صالح ابن عثيمين

  مراجعة: ياسين أبو عبد الله

  2013 - 1434

  In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle

  Sheikh ibn al-cOethaymien over verkiezingen

  Vraag:

  Wat is het oordeel over de verkiezingen in Koeweit? Wetende dat de meeste islamieten en mensen van Dacwah, die zich daarmee hebben ingelaten, schade hebben ondervonden wat betreft hun geloof.

  Antwoord:

  Ik ben van mening dat het deelnemen aan de verkiezingen verplicht is. Wij moeten iemand aanstellen die wij als een goede persoon beschouwen. Want als de goede mensen wegblijven, wie neemt hun plaats dan over? …De slechte mensen natuurlijk. Of de negatievellingen die het goede noch het slechte presteren. De mensen die achter iedere blaaskaak aanlopen. Daarom dienen wij iemand te kiezen die wij als een goede persoon beschouwen.

  Als iemand vervolgens zegt: “Ook al zou je die ene persoon kiezen, het blijft een feit dat (de visie van) de meerderheid van de raad strijdig is met (de visie van) die ene persoon.” Dan zeggen wij op onze beurt: “Dit moet ons daarvan niet weerhouden, want wanneer deze ene persoon door Allah wordt gezegend en in staat wordt gesteld om de waarheid binnen de raad te verkondigen, dan zal dit zeer zeker impact hebben op de rest. Het enige waar het ons namelijk aan ontbreekt is een eerlijke houding ten opzichte van Allah. Wij steunen te veel op financiële en materiële zaken en vergeten het Woord van Allah. Dus stem op degene die volgens jou het goede in zich heeft en stel je vertrouwen in Allah.”

  www.islamhouse.com

  Islam voor iedereen !