Het eten van niet-vegetarisch voedsel

Beschrijving

De Islam beveelt compassie en mededogen voor alle levende wezens. Maar de Islam zegt ook dat Allah, de aarde en zijn wonderschone flora en fauna voor de mensheid heeft geschapen om van te profiteren. Het is aan de mensheid om elke bron van deze wereld verstandig te gebruiken als een ni’mat (Goddelijke zegen) en amanat (vertrouwen) van Allah.

Download
Schrijf een commentaar naar de verantwoordelijk van dit pagina

De volledige beschrijving

    Het eten van niet-vegetarisch voedsel

    [ nederlands - dutch -الهولندية ]

    revisie: Yassien Abo Abdillah

    2013 - 1435

    جواز أكل اللحوم

    « باللغة الهولندية »

    مراجعة: ياسين أبو عبد الله

    2013 - 1435

    Alle lof behoort aan Allah.

    Het eten van niet-vegetarisch voedsel

    Vraag:

    Het doden van een dier is een wrede daad. Waarom consumeren Moslim niet-vegetarisch voedsel?

    Antwoord:

    Het 'Vegetarinisme' is nu een beweging over de hele wereld. Veel associëren het zelfs met dierenrechten. Veel mensen beschouwen het eten van vlees en ander niet-vegetarisch voedsel als een overtreding van de dierenrechten.

    De Islam beveelt compassie en mededogen voor alle levende wezens. Maar de Islam zegt ook dat Allah, de aarde en zijn wonderschone flora en fauna voor de mensheid heeft geschapen om van te profiteren. Het is aan de mensheid om elke bron van deze wereld verstandig te gebruiken als een ni’mat (Goddelijke zegen) en amanat (vertrouwen) van Allah.

    Laten we eens kijken naar de verschillende aspecten van dit argument.

    1. Een Moslim kan een pure vegetariër zijn.

    Een Moslim kan een hele goede Moslim zijn, ondanks dat hij een vegetariër is. Het is niet verplicht voor een Moslim om niet-vegetarisch voedsel te eten.

    2. De Koran staat Moslims toe om niet-vegetarisch voedsel te eten.

    Echter, wordt de Moslim toegestaan door de Koran om niet-vegetarisch voedsel te eten . De volgende Koranische verzen zijn het bewijs van dit feit:

    "O jullie die geloven! Komt de beloften na. Toegestaan voor jullie zijn de dieren van het vee, behalve wat aan jullie voorgelezen is." [Koran 5:1]

    "En Hij schiep het vee voor jullie: warmte en nut zijn erin, en jullie eten ervan." [Koran 16:5]

    "En voorwaar, in het vee is een lering voor jullie. Wij geven jullie te drinken uit hun buiken en voor jullie zijn daarin veel nuttige zaken en jullie eten daarvan." [Koran 23:21]

    3. Vlees is voedzaam en rijk aan proteïnen.

    Niet-vegetarisch voedsel in een goede bron voor excellente proteïnen. Het bevat biologisch complete proteïnen (al de 8 essentiële aminozuren die niet worden samengesteld door het lichaam en dus bij een gezond dieet horen). Vlees bevat ook ijzer, vitame B1 en andere gezonde elementen.

    4. De mensen hebben het soort tanden van Omnivoren.

    Als je de tanden van de herbivoren (dieren), zoals een koe, geit en schaap bekijkt, dan zal je iets vinden wat bij allen hetzelfde is. Al deze dieren hebben platte tanden (wat goed is voor het eten van herbivoren). Als je de tanden van carnivoren bekijkt, zoals een leeuw, tijger of luipaard, dan zou je zien dat ze allen puntige tanden hebben (die dus geschikt zijn voor het voedsel van carnivoren). Als de tanden van de mens analyseert, dat zul je zien dat wij zowel platte als puntige tanden hebben. Dus we hebben tanden die geschikt zijn voor zowel herbivorisch als carnivorisch eten. We hebben de tanden van omnivoren. Iemand kan zich afvragen, als God de Almachtige, de mensen alleen maar groeten etc. wou laten eten, waarom heeft Hij ons dan zulke tanden gegeven (zowel plat als puntig). Het is logisch dat Hij van ons verwacht dat we zowel vegetarisch als niet-vegetarisch voedsel nodig hebben en tot ons nemen.

    5. De mensen kunnen zowel vegetarisch als niet-vegetarisch voedsel verwerken.

    Het spijsverteringssysteem van herbivoren van alleen maar vegetarisch voedsel verwerken. Het spijsverteringssysteem van carnivoren kan alleen vlees verwerken. Maar het spijsverteringssysteem van de mens kan beide verwerken. Als God, de Almachtige, van ons verwacht dat we alleen maar vegetarische produkten eten, waarom gaf Hij ons dan een spijsverteringssysteem dat zowel vegetarisch als niet-vegetarisch voedsel kan verwerken?

    6. Zelfs planten hebben leven

    Bepaalde religies hebben het pure vegetarisme aangenomen als een wet, omdat ze totaal tegen het doden van levende wezens zijn. Als een persoon kan overleven zonder enig levend wezen te doden, dan zou het de eerste persoon zijn, die zo een levenswijze heeft aangenomen. In het verleden dachten mensen dat planten levenloos waren. Vandaag de dag is het een universeel feit dat zelfs planten leven hebben. Dus aan hun logica, van het niet doden van levende wezens, wordt niet voldaan door het zijn van een vegetariër.

    7. Zelfs planten voelen pijn

    Ze zeggen verder dat planten geen pijn kunnen voelen, daarom is het doden van een plant een minder grote misdaad in vergelijking met het doden van een dier. Vandaag verteld de wetenschap ons dat zelfs planten pijn kunnen voelen. Maar de schreeuw van de plant kan niet worden gehoord door de mens. Dit komt door het onvermogen van het menselijke oor om geluiden te horen die buiten het menselijke gehoor liggen (20 hertz tot 20.000 hertz). Alles onder en boven deze grens kan niet worden gehoord door een mens. Een hond kan geluiden horen tot 40.000 hertz. Dus er zijn stille hondenfluitjes die een frequentie hebben die boven de 20.000 hertz ligt en lager liggen dan 40.000 hertz. Deze fluitjes kunnen alleen door honden oren gehoord worden en niet door mensen. De hond herkent het fluitje van zijn baas en komt naar hem toe. Er is een onderzoek gedaan door een boer in de VS die een apparaat uitgevonden heeft die de schreeuw (gehuil) van een plant vastlegde, zodat het gehoord kon worden door de mens. Hij was er toe in staat om meteen te realiseren wanneer een plant om water schreeuwde. De laatste onderzoeken laten zien dat de planten zich zelfs blij en verdrietig kunnen voelen. Het kan ook huilen.

    8. Het doden van een levend wezen met twee zintuigen minder in niet een kleinere misdaad.

    Er was eens een vegetariër die zijn zaak beargumenteerde door te zeggen dat planten alleen maar twee of drie zintuigen hebben terwijl dieren vijf zintuigen hebben. Daarom is het doden van een plant een kleinere misdaad dan het doden van een dier. Stel je voor dat broer doof en stom geboren is en dus twee zintuigen minder heeft dan andere mensen. Hij wordt volwassen en iemand vermoord hem. Zou jij de rechter vragen om de moordenaar een lagere straf te geven omdat je broer twee zintuigen minder heeft? Je zou juist zeggen dat hij een onschuldig persoon heeft vermoord en daardoor zou de rechter een hogere straf geven aan de moordenaar.

    De Koran zegt: "O mensen, eet van wat op de aarde is toegestaan en het goede,.."[Koran 2:168]

    11. Overpopulatie van rundvee

    Als ieder mens een vegetariër zou zijn, dan zou dit leiden naar de overpopulatie van het rundvee in de wereld, omdat hun vermenigvuldiging snel gaat. Allah in Zijn Goddelijke Wijsheid weet hoe Hij op een goede manier de balans kan handhaven van Zijn schepping. Geen wonder dat Hij ons heeft toegestaan om het vlees van het rundvee te eten.

    12. De kosten van vlees zijn redelijk omdat niet iedereen niet- vegetariër is.

    Ik vind het niet erg dat sommige personen pure vegetariër zijn. Maar zij zouden niet- vegetariër niet moeten bestempelen als wreed. Als alle bewoners van India niet- vegetariërs zouden worden, dan zouden de niet- vegetariërs die er al waren er de dupe worden, omdat de prijzen van het vlees zal stijgen.

    Einde