Kennis is genezing

Beschrijving

Vele mensen leven hun leven in een toestand van ziekte. Zij dolen afwezig en achteloos rond, op zoek naar de genezing voor hun ziekte, maar zij vinden deze niet. De enige weg naar die genezing is nuttige kennis vergaren.

Download
Schrijf een commentaar naar de verantwoordelijk van dit pagina

De volledige beschrijving

  Kennis is genezing

  [ nederlands - dutch -الهولندية ]

  auteur: Ali ibn Hassan

  revisie: Yassien Abo Abdillah

  bron: www.eltawheed.nl

  Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad)

  2013 - 1435

  Islam voor iedereen

  العلم شفاء المرض

  « باللغة الهولندية »

  مؤلف: علي بن حسن

  مراجعة: ياسين أبو عبد الله

  مصدر: www.eltawheed.nl

  2013 - 1435

  Alle lof behoort aan Allah.

  Vele mensen leven hun leven in een toestand van ziekte. Zij dolen afwezig en achteloos rond, op zoek naar de genezing voor hun ziekte, maar zij vinden deze niet. En zij zoeken naar één van de manieren om het te verkrijgen zodat zij van start kunnen gaan, maar zij zijn niet in staat het te onderscheiden! Echter, de genezing bevindt zich voor hen. Het geneesmiddel is recht voor hun ogen - voorzeker, het is kennis.

  Imaam Adh-Dhahabie zei: Een ieder wiens hart ziek wordt met twijfels en verkeerde begrippen/meningen; deze conditie zal niet tot een einde komen behalve als hij de mensen van kennis vraagt, zodat hij datgene van de waarheid leert wat zijn ziekte zal afweren. En dus zal het hem niet ernstig raken.

  De grootste van deze genezing is: De (voortdurende) behoefte voor Allah (al-iftiqaar) hebben en Hem om hulp vragen (al-istighaathah). Laat degene dus voortdurend de volgende doea lezen: O Allah, Rabb van Djibriel, Mikaiel en Israfiel. Degene die de Torah en de Indjiel openbaarde. Leid mij in datgene dat in geschil is met de waarheid, met Uw permissie. Waarlijk, ﷻ‬ leidt wie ﷻ‬ wil naar het Rechte Pad.

  En laat degene voortdurend dit berouw herhalen en om vergiffenis vragen. En laat hem Allah vragen om zekerheid en welzijn. Want zeker - insha Allah - zijn dagen zullen niet tot een einde komen, behalve dat hij van zijn ziekte bevrijd zal worden - insha Allah. En zijn tawhied (handelingen doen alleen omwille van Allah) zal zuiver voor Hem alleen worden gedaan. En hij zal gered worden van het binnengaan van de wetenschap van redekunst/welsprekendheid (ilm-oel-kalaam) [dit is een van de soorten filosofie]. Als het geleerd wordt om een ziekte te voorkomen zullen er vele meerdere ziektes uit voortspruiten, hetgeen hem zelfs zou kunnen doden! In feite, heeft niemand veel twijfels en misvattingen die hem overkomen, behalve degene die zich bezighoudt met de wetenschappen van redekunst (kalaam) en logica (hikmah)! [Het woord hikmah verwijst hier naar een bepaalde vorm van filosofie. Het betekent niet de hikmah die wordt geprezen in het Boek en de Soennah]

  Dus de genezing voor deze ziekten is om deze vernietigende zaken weg te doen en ze compleet te vermijden. En door veel recitatie van de Koran te verrichten, het gebed, de doea en het bewustzijn van je vrees voor Allah. Ik garandeer hem dus, dat zijn tawhied zuiver zal worden en dat zijn Rabb hem welzijn zal schenken. En als hij geen gebruik maakt van deze genezing. En de ziekte wordt in plaats daarvan behandeld door een andere ziekte. En hij verdrinkt zichzelf met de geneesmiddelen van meningen en intellectuele keuzes, dan wordt hij misschien bevrijd en misschien wordt hij vernietigd! En misschien blijft hij zelfs ziek tot zijn dood!

  Aboe ad-Darda heeft overgeleverd dat: De Profeet Salla Allahoe Alaihi Wa Sallam heeft gezegd: Voorzeker, de geleerden zijn de erfgenamen van de profeten. En voorzeker, de profeten laten geen dinars noch dirhams als erfenis achter. Eerder, zij laten alleen kennis achter als erfenis. Dus een ieder die het vasthoudt (de kennis), heeft dan een groot aandeel (van de erfenis) vast. (Aboe Dawoed)

  Imaam Ibn Hibbaan zei: In deze hadieth is er een duidelijk bewijs dat de geleerden, die de waarde die we eerder hebben genoemd, dragen, degenen zijn die de kennis van de profeet Salla Allahoe Alaihi Wa Sallam onderwijzen, losstaand van de vele andere soorten kennis.

  Heb je de profeet Salla Allahoe Alaihi Wa Sallam niet horen zeggen ?

  De geleerden zijn de erfgenamen van de profeten
  De geleerden laten niets achter als erfenis, behalve kennis. En de kennis van onze profeet Salla Allahoe Alaihi Wa Sallam is zijn Soennah. Dus een ieder die zichzelf berooft van het verkrijgen van kennis, is niet van de erfgenamen van de profeten (al-Ihsaan fie Taqrieb Sahih ibn Hibbaan).

  Een van de prachtige zinnen die zijn verklaard is: Kennis is de erfenis van de profeet, zoals is genoemd in de teksten, en de geleerden, zij zijn zijn erfgenamen. De verkorene Salla Allahoe Alaihi Wa Sallam liet niets anders behalve zijn ahadieth achter onder ons, dus dat is zijn eigendom en zijn zijn deugden. Sheich Ali ibn Hasan, BRON: www.eltawheed.nl

  www.islamhouse.com

  Islam voor iedereen !