Geduld in tijden van tegenspoed is gemakkelijker dan in tijden van gemak (samenvatting)

Beschrijving

Één van de salaf zei: ‘Gelovigen én ongelovigen kunnen allebei in een tijd van tegenspoed geduldig zijn, maar alleen mensen met een sterk geloof hebben geduld in tijden van gemak (bv door niet te verspillen of overbodige uitgaven te maken.)’

Download
Schrijf een commentaar naar de verantwoordelijk van dit pagina

De volledige beschrijving

 Geduld in tijden van tegenspoed is gemakkelijker dan in tijden van gemak

)samenvatting(

[nederlands - dutch -الهولندية ]

auteur: marian nalaarif

revisie: Yassien Abo Abdillah

bron: ‘Oedatoes Saabirien wa Dhaakiratoesj Sjaakirien [p. 67-70]

uitgever: http://ibnalqayyim.blogspot.be

Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad)

2013 - 1435

Islam voor iedereen

الصبر في الشدة أسهل من الصبر في الرخاء

(مختصر)

« باللغة الهولندية »

المؤلف: مرين نلرف

مراجعة: ياسين أبو عبد الله

 مصدر: عدة الصابرين و ذخيرة الشاكرين (67-70) (لابن القيم)

الناشر: http://ibnalqayyim.blogspot.be

2013 - 1435

Alle lof behoort aan Allah.

Geduld in tijden van tegenspoed is gemakkelijker dan in tijden van gemak

Één van de salaf zei: ‘Gelovigen én ongelovigen kunnen allebei in een tijd van tegenspoed geduldig zijn, maar alleen mensen met een sterk geloof hebben geduld in tijden van gemak (bv door niet te verspillen of overbodige uitgaven te maken.)’ Daarom waarschuwde Allah ons voor de fitnah van rijkdom, vrouwen en kinderen: O, jullie die geloven! Laat jullie bezittingen of jullie kinderen jullie niet van de overdenking van Allah afleiden. En iedereen die dat doet, die zal dan de verliezer zijn. [Surah Al-Moenafiqoen 63:9] en; O, jullie die geloven! Waarlijk onder jullie vrouwen en onder jullie kinderen zijn vijanden voor jullie, hoed je dus voor hen! [Surah At-Taghaaboen 64:14]

De vijandschap waar in deze ayah naar verwezen wordt is niet de vijandschap als gevolg van haat en conflicten, maar van liefde en zorg van ouders (bv toegeven en verwennen), die hen kan afhouden van religieuze zaken zoals, het zoeken naar kennis en van het geven van sadaqah.

At-Tirmidhi vertelde over Ibn ‘Abbas, toen een man hem (Ibn Abbas) vroeg naar de bovengenoemde ayah [64:14]. Ibn Abbas vertelde hem dat deze ayah verwijst naar enkele mannen uit Mekka, die moslim waren geworden en wilden emigreren om zich bij de Profeet saw in Medina te voegen, maar hun vrouw en kinderen beletten dit hen te doen. Later, toen ze zich uiteindelijk bij de Profeet saws konden voegen en toen zagen dat anderen al veel hadden geleerd over de islam, wilden zij hun vrouwen en kinderen straffen. Aldus openbaarde Allah deze ayah: O, jullie die geloven! Waarlijk onder jullie vrouwen en onder jullie kinderen zijn vijanden voor jullie, hoed je dus voor hen! [Surah At-Taghaaboen 64:14]. At-Tirmidhi zei dat deze Hadeeth Hassan sahieh (betrouwbaar is).

De Hadeeth: ‘Kinderen zijn de oorzaak van lafheid en gierigheid’ laat zien hoeveel een mens door een gezin, kan worden afgeremd in zijn streven naar perfectie en succes. Toen de Profeet saws eens een Khutbah (preek) hield, zag hij zijn kleinzonen Hassan en Hoesein lopen en struikelen dus onderbrak hij toen zijn preek, ging naar hen toe, pakte hen op en zei: ‘Allah heeft inderdaad de waarheid gesproken toen Hij zei: O, jullie die geloven! Waarlijk onder jullie vrouwen en onder jullie kinderen zijn vijanden voor jullie, hoed je dus voor hen! [Surah At-Taghaaboen 64:14] Ik zag deze kleine jongetjes struikelen en had niet het geduld om mijn preek af te maken, dus stopte ik en pakte hen op’ . De Profeet saws deed dit wegens zijn liefde voor kinderen en op deze manier stelde hij ook een voorbeeld voor zijn Ummah om barmhartig en vriendelijk te zijn voor kinderen.

De reden waarom het zo moeilijk is om geduldig te zijn in tijden van gemak, is vanwege het feit dat we de keuze hebben hoe we ons zullen gedragen. Een hongerig mens heeft meer geduld als hij geen voedsel heeft, maar als er voedsel beschikbaar is, wordt zijn geduld zwakker. Vergelijkenderwijs is het voor iemand gemakkelijker om zijn seksuele behoeften te beheersen als er geen vrouwen in de buurt zijn.

Door: Ibn al-Qayyim al Jawziyyah
Bron: Geduld en dankbaarheid, samenvatting van Oedatoes Saabirien wa Dhaakiratoesj Sjaakirien [p. 67-70]

www.islamhouse.com

Islam voor iedereen !