Tafsir vers 123.124 surah Taa Haa

Beschrijving

Tafsier van vers 123 en 124 uit soerat taa-haa door Ibn al-Qayyim al Jawziyyah.

Download
Beoordelingen