De positie van de vrouw bij een aantal westerse filosofen

Beschrijving

Het standpunt van grote westerse denkers, filosofen en intellectuelen over de vrouw.

Download
Schrijf een commentaar naar de verantwoordelijk van dit pagina

De volledige beschrijving

  De positie van de vrouw bij aantal westerse filosofen

  [nederlands - dutch -الهولندية ]

  revisie: Yassien Abo Abdillah

  bron: www.svalfurqan.nl

  2014 - 1435

  مكانة المرأة عند فلاسفة الغرب

  «باللغة الهولندية »

  مراجعة: ياسين أبو عبد الله

  مصدر: www.svalfurqan.nl

  2014 - 1434

  Alle lof behoort aan Allah.

  Het westen uit vaak onterecht kritiek op de Islam, deze kritiek gaat met name over het "onbegrepen" standpunt van de vrouw binnen de Islam. Aan de andere kant beschouwt het westen de volgende personen als grote denkers, filosofen en intellectuelen die een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de intellectuele vooruitgang. Laten we een kijkje nemen hoe zij naar de vrouw kijken en wat zij over vrouwen te zeggen hebben. Te beginnen met de beroemde filosoof Aristoteles (384- 322v.C.). Over hem wordt gezegd dat hij "de eerste in de oudheid, en daarmee ook in de geschiedenis van de wijsbegeerte, de beoefening van de filosofie op een wetenschappelijk niveau heeft gebracht." :

  Hij zei: "De vrouw voor een man is te verglijken met slavin en haar meester, en is te verglijken met handwerk en rationeel werk, en met een barbaar en een Griek. De vrouw is een minderwaardige man die is achtergebleven op de tree van ontwikkeling"

  Hij zei ook:"De vrouw heeft een zwakke eigenwil, en daarom is zij machteloos in haar zelfstandigheid. En de beste plek voor haar is haar huis waar zij zeggenschap erover heeft, terwijl de man dominant is buitenshuis." (zie "the story of philosophy", Will Durant)

  Een andere filosoof, Arthur Schopenhauer (1788- 1860) was van mening dat "hoe minder de contacten tussen mannen en vrouwen zijn, en hoe beperkt de relaties tussen hun zijn, hoe beter dat voor de man is. En niet zoals er gezegd wordt dat de vrouw een onmisbare kwaad is, want het leven zonder hen is veiliger en rustiger" en hij zei ook: "ik vind dat de vrouwen niet de gelegenheid gesteld mogen worden om hun eigenbelangen te behartigen, en dat zij altijd onder het gezag van edele mannen moeten blijven, zoals vaders, zonen, echtgenoten of onder het gezag van een regering..." (zie "the story of philosophy", Will Durant)

  Een andere beroemde filosoof, Friedrich Nietzsche (1844-1900), "Duitse filosoof, wiens werk in onze tijd een zeer grote invloed heeft gekregen" (Filosofie van A tot Z, blz. 155), hij zei: "Wij scheppen behagen in de vrouw als een misschien sierlijker, teerder, en etherische soort schepsel. Welk een feest om in aanraking te komen met een schepsel wier geest van niets anders is vervult dat van dansen en niemendalletje en opschik! Zij zijn altijd een verrukking geweest voor elke intense en diepe mannelijke ziel." en

  "De vrouw heeft zoveel om zich voor te schamen; er steekt zoveel pedanterie, zoveel oppervlakkigheid, zoveel bedilzucht, kleinzielige aanmatiging, bandeloosheid en onbescheidenheid in de vrouw, die tot dusver nog het best in bedwang werd gehouden en werd beheerst door de vrees voor de man." (Zie: "geschiedenis van de westerse filosofie", B.Russell, blz. 794)

  De profeet van God (vrede en zegeningen met hem) zei:

  "Behandel vrouwen vriendelijk. Vrouwen zijn uit een rib geschapen en het meest gebogen gedeelte is het bovenstuk. Als je probeert het recht te maken, breekt het en als je het zo laat, blijft het gebogen. Behandel vrouwen dus vriendelijk." (overgeleverd door al-Boechari en Moslim)

  Aboe Hoeraira verhaalt dat de Boodschapper van Allah zei: "De meest perfecte mensen van de gelovigen zijn degenen wiens gedrag het meest perfect is, en het meest perfect van hen zijn degenen die zich het beste tegenover hun vrouwen gedragen." (Overgeleverd door at-Tirmidhi)

  Bronnen:

  www.svalfurqan.nl

  Categorieën: