Bewijzen voor een atheïst dat Allah (God) bestaat

Beschrijving

Door de toename van het materialisme in onze tijd, lopen veel mensen met de vragen over al dan niet bestaan van Allah. In dit artikel probeert dr. Zakir Naik bewijzen voor te leggen over het bestaan van Allah.

Download
Schrijf een commentaar naar de verantwoordelijk van dit pagina

De volledige beschrijving

  Bewijzen voor een atheïst dat Allah (God) bestaat

  [nederlands - dutch -الهولندية ]

  dr. Zakir Naik

  revisie: Yassien Abo Abdillah

  bron: www.uwkeuze.net, geprikt door broeder Hamid

  2014 - 1435

  إثبات وجود الله للملحد

  « باللغة الهولندية »

  د. ذاكر نيك

  مراجعة: ياسين أبو عبد الله

  2014 - 1435

  Een atheïst feliciteren

  Normaal gesproken, wanneer ik een atheïst ontmoet, dan is het eerste wat ik wil doen, hem feliciteren en zeggen: "Mijn speciale felicitaties voor jou." Want de meeste mensen die geloven in God hebben een 'blind geloof' – hij is een christen, omdat zijn vader een christen is; hij is een hindoe, omdat zijn vader een hindoe is; de meerderheid van de mensen op deze wereld volgen 'blind' de religie van hun vaders. Een atheïst, aan de andere kant, zelfs als hij behoort tot een gelovige familie, gebruikt zijn intellect om het bestaan van God te ontkennen; welke voorstelling of kwaliteiten van God hij ook geleerd heeft in zijn religie, deze zijn niet logisch voor hem.

  Mijn moslimbroeders zouden me kunnen vragen, "Zakir, waarom feliciteer je een atheïst?" De reden dat ik een atheïst feliciteer is omdat hij het eens is met het eerste deel van de Shahaadah (geloofsgetuigenis): Laa ilaaha – dit betekend: er is geen god. Dus het halve werk is al gedaan, het enige deel dat nog over is, is: iella llaah – dit betekend “DAN ALLAH", wat ik zal doen, Inshaa-e Allaah (als Allah dat wil). Met anderen (die geen atheïst zijn) moet ik eerst het verkeerde beeld wat ze hebben over God uit hun gedachten halen, en dan kan ik pas het correcte beeld aan hen laten zien van de echte God.

  Het logische idee van God:

  Mijn eerste vraag aan een atheïst is: "Wat is de definitie van God?" Want een persoon die zegt dat er geen God is, zou moeten weten wat de betekenis is van God. Als ik een boek omhoog houdt en zeg dat dit een pen is, dan zou de andere partij die zegt dat het geen pen is, tenminste de definitie van een pen moeten weten, zelfs als hij niet in staat is om de pen te herkennen of te identificeren welk product ik nu in mijn hand houd.

  Ditzelfde geldt voor een atheïst die zegt “er is geen God". Hij zou op zijn minst moeten weten wat het idee, denkbeeld, is van God. Zijn beeld zal voortkomen uit de omgeving waar hij woont. De god die een groot aantal van de mensen aanbidden, heeft menselijke eigenschappen, daarom gelooft hij niet in zo'n god. Hetzelfde geldt voor een moslim, deze gelooft ook niet in zulke valse goden.

  Als een niet-moslim gelooft dat de Islam een genadeloze religie is, dat te maken heeft met terrorisme; een religie die geen rechten geeft aan de vrouw; een religie die de wetenschap tegenspreekt; dan is het logisch dat deze niet-moslim zo'n Islam verwerpt.

  Het probleem is dat hij een heel verkeerd beeld heeft van de Islam. Ook ik zou zo'n verkeerd beeld van de Islam verwerpen, maar tegelijkertijd wordt het mijn plicht als moslim om hem het correcte beeld van de Islam te laten zien. Met andere woorden, dat de Islam een vredelievend geloof is; dat het de vrouwen gelijke rechten geeft; dat het niet tegenstrijdig is met logica, redenering en wetenschap. Als ik de correcte feiten van de Islam aan deze niet-moslim laat zien, Inshaa-e Allaah zal hij dan de Islam accepteren als zijn geloof.

  Op dezelfde manier verwerpt de atheïst de valse goden, en de plicht van elke moslim is het presenteren van een correct beeld van God, wat hij Inshaa-e Allaah niet zal verwerpen.

  De Qor-aan en de moderne wetenschap:

  De methode om het bestaan van God te bewijzen, met het materiaal wat is geleverd in het artikel “Het denkbeeld van God in de Islaam," aan een atheïst kan voor sommigen genoeg zijn maar niet voor allemaal.

  Veel atheïsten eisen een wetenschappelijk bewijs voor het bestaan van God. Ik geef toe dat het vandaag de dag, de tijd is van de wetenschap en technologie. Laat ons onze wetenschappelijke kennis gebruiken om twee vliegen in een klap te slaan (met andere woorden: om het bestaan van God te bewijzen en tegelijkertijd te bewijzen dat de Qor-aan een Openbaring van God is).

  Als een nieuw product of een machine, die niemand in de wereld ooit heeft gezien of van heeft gehoord, wordt getoond aan een atheïst of iemand anders, en er zou hem de vraag worden gesteld: "Wie is de eerste persoon die er toe in staat zou zijn om details te geven over de techniek van dit onbekende product?" Na een beetje denken, zou hij antwoorden: "De maker van dit product." Sommige zullen zeggen “de producent", terwijl anderen zullen zeggen “de fabrikant". Welk antwoord een persoon ook geeft, onthoudt dit, het antwoord zal altijd zijn: of de ontwerper, de producent, de fabrikant of iets van dezelfde betekenis, met andere woorden, de persoon die het heeft gemaakt of ontworpen. Worstel niet met woorden, welk antwoord hij ook geeft, het zou dezelfde betekenis hebben, dus accepteer het.

  Wetenschappelijke feiten die worden genoemd in de Qor-aan:

  Voor details over dit onderwerp, verwijzen wij eenieder naar "God bestaat - Wonderen in de Koran" op deze website.

  De theorie van de waarschijnlijkheid(kansberekening)

  In de wiskunde is er een theorie met de naam “De theorie van de waarschijnlijkheid" (kansberekening). Als je twee mogelijkheden hebt, waarvan er één correct is en één fout, dan is de kans dat je de correcte mogelijkheid kiest de helft, m.a.w.: één van de twee is correct. Je hebt 50% kans. Op dezelfde manier, als je kop of munt speelt, dan is de kans dat je goed raad 50%, m.a.w. ½.

  Als je de munt voor de tweede keer opgooit dan is de kans dat je dit goed raad weer 50%. Maar de kans dat je in beide keren goed raad is ½ x ½, dat weer gelijk is aan ¼ (50% van 50% is 25%). Als je de derde keer gooit, dan zijn de kansen dat je het alle drie de keren goed hebt (½ x ½ x ½) dat is 1/8%, of 50% van 50% van 50%, dat is 12½ %.

  Een dobbelsteen heeft zes zijden. Als je de dobbelsteen gooit en een getal noemt tussen de 1 en de 6, dan is de kans dat je het goed hebt 1/6. Als je de dobbelsteen de tweede keer gooit, dan is de kans dat je het in beide keren goed hebt (1/6 x 1/6), dat gelijk is aan 1/36. Als je de dobbelsteen voor de derde keer gooit, dan is de kans dat je alle drie de keren het goed raad (1/6 x 1/6 x 1/6) wat gelijk is aan 1/216, en dat is kleiner dan 0,5%.

  Laat ons deze theorie toepassen op de Qor-aan en aannemen dat de "persoon" heeft geraden naar alle informatie die in de Qor-aan staat, wat onbekend was in die tijd. Laten we kijken naar de kans dat al deze feiten goed zijn geraden.

  In de tijd toen de Qor-aan werd geopenbaard, dachten mensen dat de wereld plat was, er zijn meerdere andere opties voor de vorm van de aarde. Het kan driehoekig, vierhoekig, vijfhoekig, zeshoekig, achthoekig, bolvormig etc. zijn. Laten we aannemen dat er zo'n 30 verschillende mogelijkheden zijn voor de vorm van de aarde. De Qor-aan zei correct dat het bolvormig is. Als het een gok was, dan was de kans dat de gok goed was 1/30.

  Het licht van de maan kan zijn eigen licht zijn, of het kan een reflecterend licht zijn. De Qor-aan zegt correct dat het een reflecterend licht is. Als het een gok is, dan is de kans dat deze gok goed zal zijn ½. En de kans dat zowel de gok van de bolvormige aarde als het reflecterende licht van de maan goed zijn, is 1/30 x ½ = 1/60.

  Verder noemt de Qor-aan dat elk levend ding is gemaakt van water. Elk levend ding kan zowel gemaakt worden van hout, steen, koper, aluminium, staal, zilver, goud, zuurstof, olie, water, cement etc. of een combinatie van deze stoffen zonder water. De opties zijn, zeg maar 10.000. De Qor-aan zegt correct dat alles is gemaakt van water. Als het een gok is, dan is de kans dat het goed is 1/10.000 en de kans dat alle drie gokken goed zijn (de bolvormige aarde, het reflecterende licht van de maan, alles is gemaakt van water) is 1/30 x ½ x 1/10.000 = 1/60.000, wat gelijk is aan 0,0017%.

  De Qor-aan spreekt van honderden dingen die men niet wist in de tijd van zijn Openbaring. En we zien hier dat in alleen drie opties het resultaat al 0,0017% is. Ik laat het aan u over om de kansberekening toe te passen, als alle honderden van de onbekende feiten gokken waren, de kansen van deze die allemaal correct zijn, en er is geen één fout. Het gaat boven de menselijke capaciteit om alleen maar goed te raden, zonder enige fout te maken. Dit zou genoeg moeten zijn voor een logisch denkend persoon om te bewijzen dat de Qor-aan Goddelijk is.

  De Schepper is de autheur van de Qor-aan

  Het enige logische antwoord op de vraag wie al deze wetenschappelijke feiten kon vertellen 1400 jaar geleden voordat ze waren ontdekt, is exact hetzelfde antwoord als het antwoord wat al gegeven is door de atheïst of elke andere persoon op de vraag: wie zal de eerste persoon zijn die in staat is om te vertellen over het mechanisme van het onbekende object (product)? Het is de 'SCHEPPER', de Producent, de Maker van het gehele universum en al zijn extra's. In de Nederlandse taal wordt Hij God genoemd, of de Naam in het Arabisch, 'ALLAH'.

  De Qor-aan is een boek van tekenen en niet van wetenschap

  Laat me u herinneren dat de Qor-aan niet een wetenschappelijk boek is, maar een boek van tekenen, met andere woorden, een boek van ayaat. De Qor-aan bevat meer dan 6.000 ayaat, met andere woorden 'tekenen', van welke meer dan 1000 ayaat spreken over wetenschap. Ik probeer niet te bewijzen dat de Qor-aan het Woord van God is door middel van het gebruik van wetenschappelijke kennis als een toetssteen, want van elke toetssteen wordt verwacht dat het meer superieur is dan hetgeen dat wordt gecheckt of geverifieerd. Voor ons moslims is de Qor-aan de Foerqaan (de Onderscheider), met andere woorden, het criterium waarmee goed van kwaad wordt onderscheiden en de ultieme toetssteen, welke meer superieur is dan wetenschappelijke kennis.

  Maar voor een onderwezen man die een atheïst is, is wetenschappelijke kennis de ultieme test waar hij in gelooft. We weten dat wetenschap vaak grote bochten maakt, daarom heb ik de voorbeelden beperkt tot wetenschappelijke feiten die sterke bewijzen hebben en niet wetenschappelijke theorieën die zijn gebaseerd op aannames. Gebruik makend van de ultieme toetssteen van een atheïst, probeer ik aan hem te bewijzen dat de Qor-aan het Woord van God is en dat het wetenschappelijke kennis bevat, wat recent is ontdekt, terwijl de Qor-aan 1400 jaar geleden is geopenbaard. Aan het einde van de discussie, komen we gezamenlijk tot de conclusie dat God, terwijl Hij superieur is aan de wetenschap, er niet tegenstrijdig aan is.

  De wetenschap elimineert de modellen van god, maar niet God zelf:

  Francis Bacon, de beroemde filosoof, heeft terecht gezegd dat een beetje kennis van wetenschap een man een atheïst maakt, maar een diepe studie van de wetenschap maakt van hem een gelovige in God. Wetenschappers vandaag de dag elimineren modellen van god, maar ze elimineren niet God zelf. Als je dit vertaald naar het Arabisch, is dat Laa illaaha ielallaah: er is geen god (god met een kleine letter g, dit is de nep god) dan God (met een hoofdletter G, de ware God).

  Qor-aan, Soerat Foessilat (41:53): “Wij zullen hen Onze Tekenen laten zien, aan de horizonten en in jullie zelf, tot het jullie duidelijk zal zijn dat hij (de Koran) de Waarheid is. Is het niet voldoende dat jouw Heer Getuige over alle zaken is?"