Het bestrijden van de ziel tegen het plegen van zonden

Beschrijving

Het zuiveren van de ziel maakt deel uit van de nobele taken waarmee onze profeet (vzmh) is gezonden, Allah verklaard: ”Zoals Wij een Boodschapper uit jullie midden zonden, die aan jullie Onze verzen riciteert, die jullie reinigt en jullie het Boek en de Wijsheid onderwijst en jullie leert wat jullie niet weten. (152-2).

Download
Schrijf een commentaar naar de verantwoordelijk van dit pagina

De volledige beschrijving

 Het bestrijden van de ziel tegen het plegen van zonden

[nederlands - dutch -الهولندية ]

auteur: Shaych `Abdoer-Razzaaq ibn `Abdoel-Mohsin al-Badr

vertaler: Youssef aboe Safiyyah

revisie: Yassien Abo Abdillah

publicatie: www.ahloelhadieth.com

Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad)

2014 - 1435

Islam voor iedereen

مجاهدة النفس على البعد عن الآثام

« باللغة الهولندية »

تأليف: عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد البدر

ترجمة: يوسف أبو صفية

مراجعة: ياسين أبو عبد الله

الناشر: www.ahloelhadieth.com

2014 - 1435

In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle

Een van de zaken waarmee een dienaar een opener naar het goede en een sluiter naar het slechte kan zijn is: Het bestrijden van de ziel om ver weg te blijven van zonden en het vermijden van verboden zaken en ongehoorzaamheid jegens Allah (تبارك وتعالى).

Iemam Ahmed (رحمه الله) overlevert in zijn Moesnad op gezag van an-Nawwaas bin Sam`aan (رضي الله عنه) dat de profeet (صلى الله عليه و سلم) heeft gezegd: ‟Allah gaf het voorbeeld van een recht pad. Aan beide zijkanten van dit pad bevinden zich muren met daarin open deuren. Aan de deuren hangen losse gordijnen. Aan de poort van dit pad staat een oproeper die roept: ‛O mensen treedt allen het pad binnen en wijk er niet van af′. En verderop het pad[1] staat een oproeper, wanneer iemand een van deze deuren wil openen roept die: ‛O wee, open het niet. Want wanneer je (deze deur) opent zul je hem binnentreden!′

Het pad is de islam en de muren zijn de heilige grenzen van Allah (تعالى). De open deuren zijn de zaken die verboden zijn door Allah (تعالى). De oproeper die aan het hoofd van het pad staat, dat is het boek van Allah (عزوجل) en de oproeper verderop[2] is de oproeper van Allah die zich in ieder hart van een moslim bevindt (d.w.z. het geweten).”[3]

Het is een gunst van Allah voor iedere moslim dat Hij in zijn hart een oproeper heeft geplaatst. Wanneer zijn ziel hem aanspoort om een deur van al-haraam (het verboden) te openen of hem aanspoort om iets van het valse binnen te treden, dan snauwt deze (oproeper) hem af door te zeggen: ‟O dienaar van Allah! Open de deur niet want als je hem opent zul je hem binnentreden!”

Degene die voor zichzelf een opener naar het goede en een sluiter naar het slechte wil zijn, die dient (aan de hand van de bovengenoemde overlevering) te weten dat hij zich dient voort te bewegen op het rechte pad wat hem zal leiden naar de begunstigde tuinen. Aan de zijkant van dit rechte pad bevinden zich aan de rechter en linkerkant vele deuren. Deze deuren hebben geen sloten noch sleutels. Het enige wat zich aan hen bevindt zijn gordijnen. En deze deuren leiden naar al-haraam.

En het is bekend dat een deur dat slechts een gordijn heeft, geen moeite noch inspanning vergt om binnen te treden. Je hoeft hem slechts met je schouder aan te raken om er vervolgens vlug binnen te treden.

In tegenstelling tot de deur die op slot is en een sleutel en inspanning vergt. Want dit neemt tijd. Echter de deur die slechts een gordijn heeft die wordt snel binnengetreden door een persoon.

Je beweegt jezelf dus voort op dit rechte pad waar zich aan de zijkanten vele deuren bevinden die de mensen naar al-haraam binnen leiden, en het enige wat deze deuren bevatten zijn slechts gordijnen.

Het is dus een plicht voor ieder persoon die een opener naar het goede wil zijn om op te passen voor deze deuren van het kwaad die zich aan zijn linker en rechterkant bevinden. En wanneer hij deze (deuren) binnentreedt, opent hij ten eerste voor zichzelf een deur naar het kwaad en vervolgens opent hij deze voor anderen. Want de ziel houdt er niet van om alleen te zijn op het moment dat het al-haraam binnen is getreden en het (al-haraam) de overhand over de ziel heeft genomen.

Hierdoor verandert hij van een persoon die al-haraam pleegt naar een persoon die uitnodigt naar al-haraam. En dit is de situatie van de mensen van dwaling, de uitnodigers naar dwaling en de zondaars in iedere tijd en plek. In het begin dompelen zij hun voeten in al-haraam en treden zij deze binnen via haar deuren. Vervolgens worden zij mensen die hier naar uitnodigen. Vandaar dat de rechtgeleide kalief `Oethmaan bin `Affaan (رضي الله عنه) in deze betekenis zei: ‟De overspel pleegster (zaaniyah) zou willen dat alle vrouwen overspel zouden plegen.”[4]

Degene die al-haraam binnentreedt die houdt er niet van om alleen te zijn. Hierdoor verandert hij van een persoon die al-haraam verricht naar een persoon die er naar uitnodigt! Hierdoor wordt hij opener naar het slechte en een sluiter naar het goede!

Wij zoeken toevlucht bij Allah.

Bron: kayfa takoen miftaahan lil-khayr, blz. 27-30. Vertaling: Youssef aboe Safiyyah Gepubliceerd op: www.ahloelhadieth.com

[1] In een andere overlevering staat: boven het pad.

[2] Of boven, volgens de andere overlevering.

[3] Overgeleverd door Ahmed (17634), al-Haakim (1/144) en hij (al-Haakim) zij over deze overlevering: ‟authentiek volgens de voorwaarden van Moslim en ik ken geen defect erin.” Ook authentiek verklaard door al-Albaanie in zijn Sahieh al-Djaami` (3887).

[4] Zie al-istiqamaah van ibn Taymiyyah (2/257).

www.islamhouse.com

Islam voor iedereen !