Hoe is het bedekken van vrouwen begonnen

Beschrijving

Dit artikel behandelt het onderwerp de ‘’hoofddoek’’ namelijk het begin van de verplichting ervan.

Download
Schrijf een commentaar naar de verantwoordelijk van dit pagina

De volledige beschrijving

Hoe is het bedekken begonnen

[nederlands - dutch-الهولندية]

revisie: Yassien Abo Abdillah

Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad)

2014 - 1436

Islam voor iedereen

كيف بدأت تغطية النساء

« باللغة الهولندية »

مراجعة: ياسين أبو عبد الله

الناشرالنا

2014- 1436

بسم الله الرحمن الرحيم

 Hoe is het bedekken begonnen? Hoe hebben ‘Sahaba’ vrouwen het gebod van het bedekken in praktijk gebracht?

Het dragen van een hoofddoek, hijab, is het gebod van Allah. De praktisering van de Sahaba* vrouwen, nadat het gebod voor het eerst werd geopenbaard, is van belang. Want de eerste wijze van toepassing bepaalt de hieropvolgende toepassingen. Wanneer deze wijze bekend is, wordt het anders praten over het dragen van een hoofddoek terug gedrongen. Dus iemand kan deze anders voordoen dan het is.

Uit de verzen: “Blijft in uw huizen en stelt uw schoonheid niet ten toon als in de vroegere dagen der onwetendheid… (33:33) en “…en dat zij haar schoonheid niet tonen dan hetgeen ervan zichtbaar moet zijn, en dat zij haar hoofddoeken over haar boezem laten hangen…(24:31) kan men opmaken hoe een vrouw zich behoort te bedekken.

Toen dit vers werd geopenbaard, vertelt Aisha (moge Allah tevreden met haar zijn) hoe de Sahaba vrouwen dit in de praktijk hebben gebracht. “Moge Allah Barmhartig zijn de eerste Muhacier vrouwen zegenen. Zodra het vers kwam “…en dat zij haar hoofddoeken over haar boezem laten hangen…”, hebben zij hun rokken geknipt en er hoofddoeken van gemaakt.”

Satiyye binti Seybe vertelt over dit onderwerp een herinnering die ze van Aisha (ﷺ‬.a) aangehoord heeft: “Wij waren samen met Aisha.We waren aan het praten over de vrouwen van de Quraishj (Arabische stam) en hun meerwaarde over andere vrouwen. Aisha zei: Zonder twijfel zullen de vrouwen van de Quraishj bepaalde meerwaarde hebben. Echter, ik zweer in de naam van Allah dat ik niemand heb gezien die Het Boek van Allah zo aanneemt en zo sterk erin gelooft als de vrouwen van de Ansaar”. Toen het vers …en dat zij haar hoofddoeken over haar boezem laten hangen…” in Soera An-Noor geopenbaard werd, keerden de mannen terug naar huis en lazen dit vers voor aan hun echtgenoten, dochters, zussen en verdere familie. Zo hebben die vrouwen, al gelovend in Allah en Zijn heilige boek, van hun rokken hoofddoeken gemaakt. De volgende ochtend stonden de vrouwen met hun hoofddoeken om achter de Profeet Mohammed (vzmh) voor het ochtendgebed (Bukhari, Tefsiru Soerah 24:12; Abu Davud, Libas:29).

Aisha (ﷺ‬.a) was erg gevoelig als het om de bedekking ging, ze waarschuwde vrouwen die zich niet bedekten zoals het hoorde. Op een dag werd er een pas getrouwd meisje, met een dunne stof hoofddoek, naar haar gebracht. Aisha (ﷺ‬.a) zei dit: “Een vrouw die in de soerah An-Noor gelooft, bedekt zich niet op deze manier” (Al-Kurtubi, 14:157).

Onze Profeet Mohammed (vrede zij met hem) geeft Aisha’s zus als voorbeeld over het gebod omtrent de toepassing van de hoofddoek. Op een dag kwam Esma, de dochter van Ebu Bakr (ﷺ‬.a), met een dunne stof kleding voor de Profeet (vzmh). De Profeet (vzmh) wendde Zijn gezicht af en zei het volgende: “Esma! Het is duidelijk dat wanneer een vrouw de puberteit bereikt, het niet toepasselijk is dat deze en die lichaamsdelen van haar gezien worden”. Toen onze Profeet Mohammed dit zei, wees hij naar zijn handpalmen en gezicht (Abu Davud, Libas, 31).

Esma (ﷺ‬.a) droeg de hoofddoek ook in de verdere leeftijden zoals onze Profeet (vzmh) het haar had uitgelegd. Munzir bin Zoebeyr had vanuit Irak haar een jurk gestuurd. Esma voelde aan de jurk en zei: “Breng dit terug naar hem!”. Munzir zei hierop: “Mijn moeder, deze stof is niet dun, waarom accepteer je haar niet?”. Hierop zei Esma (ﷺ‬.a) “Klopt, het is niet dun, maar ze laat wel de vormen van het lichaam zien”.

*Sahaba = metgezel

www.islamhouse.com

Islam voor iedereen !