Hoe kijkt de islam naar het milieu ?

Beschrijving

Volgens de Islam heeft de mens als khalief of hoeder van de hele schlepping geschapen (Koran 2:30). Dit betekent niet dat de mens met de natuur kan doen en laten wat hij wil, want Allah is de werkelijke eigenaar van de hemelen en aarde (3:189). Wat dit echter wel betekent, is dat de mens verantwoordelijk is voor het gebruik van zijn macht over en gebruik van de natuur en haar bronnen.

Download
Schrijf een commentaar naar de verantwoordelijk van dit pagina

De volledige beschrijving

Hoe kijkt de islam naar het milieu?

[nederlands - dutch-الهولندية]

revisie: Yassien Abo Abdillah

Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad)

2014 - 1436

Islam voor iedereen

الإسلام و الطبيعة

« باللغة الهولندية »

مراجعة: ياسين أبو عبد الله

الناشرالنا

2014- 1436

بسم الله الرحمن الرحيم


Hoe kijkt de islam naar het milieu?

Volgens de islam heeft Allah de mens als khalief of hoeder van de hele schepping geschapen (Koran 2:30). Dit betekent niet dat de mens met de natuur kan doen en laten wat hij wil, want Allah is de werkelijke eigenaar van de hemelen en aarde (3:189). Wat dit echter wel betekent, is dat de mens verantwoordelijk is voor het gebruik van zijn macht over en gebruik van de natuur en haar bronnen.

In tegenstelling tot de immense macht en uitdrukking daarvan in het grotere universum, is de aarde geschapen als een wieg voor de mensheid, de zachtaardigste schepping van Allah. Als manifestatie van Zijn Genade, heeft Alllah tegelijkertijd oneindig veel beloningen en zegeningen in de natuur voor ons geschapen, die we mogen gebruiken en waarmee we ons in leven kunnen houden. Van ons wordt verwacht dat we al het moois dat in de schatkamers van Goddelijke Genade voor ons is opgeslagen, op de weegschalen van onze fysieke zintuigen wegen en universele dankbaarheid tonen.

Daarnaast is de mensheid het recht toevertrouwd om de natuur te gebruiken. Dit vertrouwen gaat gepaard met – verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid, in het bijzonder wanneer dit vertrouwen beschaamd wordt. Moslims, en eigenlijk alle mensen, worden geacht het milieu te beschermen en te erover te waken, zoals ze over alles wat hen toevertrouwd is, zouden waken.

We zouden kunnen zeggen dat de islam de enige religie is die zijn volgelingen vraagt om planten, gewassen en dieren, zelfs in geval van oorlog, niet te vernietigen. Ten aanzien van dieren heeft profeet Mohammed, vrede zij met hem, veertien eeuwen geleden een heleboel richtlijnen opgesteld. Hij zei: “Plant een boom, zelfs als je weet dat de wereld morgen zal vergaan." Toen hij met een groep moslims naar Medina emigreerde, begon hij een campagne voor het planten van bomen.

Deel !


www.islamhouse.com

Islam voor iedereen !