Loyaliteit en vijandschap in de islam

Beschrijving

Loyaliteit en vijandschap in de islam: In deze lezing legt de sheikh de notie "loyaliteit en vijandschap" uit en hij toont eveneens de statuut van de "loyaliteit en vijandschap" in de Islam.

Download
Schrijf een commentaar naar de verantwoordelijk van dit pagina
Beoordelingen