GEWOON HET TOPJE VAN DE IJSBERG

Beschrijving

GEWOON HET TOPJE VAN DE IJSBERG

Download
Schrijf een commentaar naar de verantwoordelijk van dit pagina

De volledige beschrijving

ENKEL HET TOPJE VAN DE IJSBERG

Geschreven door: Dr. Naji Ibrahim

Bewerkt door: Ann Ronayne

Vertaald door : Iman El Damanhoury- Kropveld

Gewoon het topje van de ijsberg

'Het' ...

 inspireert ons om goede bedoelingen, positieve houdingen en vriendelijke gevoelens jegens anderen te hebben.

 leert ons anderen te vergeven en anderen te gunnen waar we zelf van houden.

 spoort ons aan om oprecht te glimlachen en vrolijk en optimistisch te zijn.

 leidt ons in het handelen en hoe anderen beleefd en met respect te behandelen.

 beveelt ons om goede manieren te hebben en aardig te zijn tegen mensen

 leert ons om voorzichtig te zijn met dieren, vogels en onze omgeving.

 instrueert ons om onze ouders en ouderen te respecteren en te verzorgen, en om goed te zijn voor onze partners, kinderen en andere familieleden.

Ben je nieuwsgierig naar 'het'? Laat me meer met je delen!

Het…

 moedigt ons aan hen, die zwak, arm, behoeftig en gehandicapt zijn te helpen, te voeden en te ondersteunen.

 begeleidt ons om genereus, liefdadig en coöperatief te zijn.

 spoort ons aan om positief te zijn door deel te nemen aan vrijwilligerswerk en maatschappelijke dienstverlening.

 vertelt ons dat de beste mensen degenen zijn die het nuttigst zijn voor anderen.

 bevestigt dat de meest eervolle en nobele mensen degenen zijn die de meeste vroomheid en gerechtigheid hebben, wiens harten zuiver zijn en gereinigd van afgunst, haat en arrogantie.

 spoort ons aan om na te denken, te overpeinzen, te redeneren en onze overtuigingen en oordelen te baseren op bewijs.

Voordat ik het geheim onthul, wil ik erop wijzen dat 'het' bovendien ...

• ons leert dat alle mensen gelijk zijn ongeacht hun ras, huidskleur of nationaliteit.

• alle vormen van apartheid, op klassen gebaseerde discriminatie en racisme verbiedt.

• ons beveelt om de veiligheid te handhaven, vrede te verspreiden en in vrede en harmonie op aarde te leven.

• ons instrueert om geen overtredingen te begaan tegen anderen of om hun geld of bezittingen te stelen.

• het doden van onschuldigen verbiedt, evenals verraad, misleiding en het verbreken van overeenkomsten.

• ons instrueert om haat en vijandigheid jegens anderen te vermijden.

• ons instrueert anderen niet te kwetsen, over hen te klagen of te verachten.

• ons beveelt niet vals te spelen, leugens te vertellen, of slecht te denken over anderen.

• ons leidt naar waarachtigheid, rechtvaardigheid, betrouwbaarheid, vrijgevigheid en nederigheid.

• ons instrueert om een goede relatie te onderhouden met onze Schepper, onszelf en anderen

Laat me je nu vertellen wat 'het' is

Het is Islam!

Misschien hebben sommige lezers al vooropgezette, negatieve ideeën over de islam. Misschien hebben ze het alleen gezien zoals geportretteerd door de media, met de nadruk op terroristen - de weinigen die terrorist zijn, ongeacht hun religie. Misschien hebben ze over de islam gelezen of gehoord van niet-authentieke of vooringenomen bronnen.

Hoe dan ook, als je meer wilt weten over betrouwbare informatie over de islam,

Nodig ik je uit om - objectief en met een open blik - dit fragment en de andere delen van de serie Ontdek de Schoonheid in 7 Minuten! te lezen, wat de schoonheid en eenvoud van de islam aantoont en informatie deelt over:

- de schepping van het universum,

- onze creatie,

- onze spiritualiteit,

- het zuivere concept van God,

- het concept van aanbidding,

- het doel van het leven,

- de weg om echt geluk en ultiem genot te verkrijgen, en

- onze uiteindelijke bestemming in het volgende leven.

Islam beantwoordt kritische vragen, zoals:

- Wat is de ultieme waarheid?

- Wie heeft ons gemaakt?

- Is er een God?

- Wie is onze ware God?

- Wie is Gods laatste profeet?

- Wie moeten we aanbidden?

- Wie zijn wij?

- Waarom zijn we hier?

- Wat gebeurt er nadat we zijn gestorven?

- Hoe zal het volgende leven zijn?

- Wat is onze eindbestemming - Paradijs of Hellevuur?

- Hoe kunnen we echte gemoedsrust, succes en echt geluk bereiken?

- Hoe kunnen we het eeuwige leven verkrijgen?

Ontdek de waarheid over de islam

Hoe meer je over de islam leest en leert van authentieke en betrouwbare bronnen, hoe meer je zult ontdekken dat het de ware religie is van Adam en Eva en hun nakomelingen tot het einde van deze wereld. Islam is eenvoudig, logisch, duidelijk, praktisch en uitgebreid. De schoonheid van de islam is oneindig, omdat het van de Oneindige, de Schepper komt.

De Ene Ware God, Allah, verklaart in de mooie en onveranderde Koran:

{Deze dag heb ik uw religie geperfectioneerd en Mijn gunst aan u vervolmaakt, en heb ik de Islam als uw religie goedgekeurd.} (5: 3)

Dezelfde Ene Ware God vertelt ons dat Mohammed zijn laatste profeet is, gezonden naar de hele mensheid (joden, christenen, moslims, hindoes, boeddhisten, atheïsten, agnosten en anderen) en dat er geen profeet meer na hem komt .

Allah biedt Zijn leiding en licht aan alle mensen. Hij onthult de geheimen en sleutels waardoor we vrede en tevredenheid kunnen bereiken, evenals geestelijke en wereldwijde vrede.

De islam leert ons rechtvaardig, wijs, oprecht, eerlijk, objectief en ruimdenkend te zijn in onze zoektocht naar de waarheid.

Islamitische basisnamen en -termen

Allah: In het Arabisch is Allah de eigennaam van de Ene Ware God, de Schepper. De islam leert dat Allah de ware God van de hele mensheid is. Joodse en christelijke Arabieren gebruiken deze naam (Allah) om naar God te verwijzen, en het is het woord dat voor God wordt gebruikt in de Bijbel in het Arabisch.

Mohammed: de laatste Profeet van de Ene Ware God (Allah); gezonden naar de gehele mensheid (moge de zegeningen en vrede van Allah met hem zijn).

De Heilige Koran: het laatste Woord van de Ene Ware God (Allah), zoals geopenbaard aan de profeet Mohammed.

Islam: onderwerping aan de Wil van de Ene Ware God (Allah), de Schepper.

Moslim: iemand die onderdanig is aan de Wil van de Ene Ware God (Allah), de Schepper.

Ben je nog steeds nieuwsgierig?

Als je nieuwsgierig bent en geïnteresseerd bent in het vinden van meer informatie en details over de islam, bezoek dan onze website:

www.discoveritsbeauty.com

ﷻ‬ kunt uw vragen of feedback e-mailen naar:

[email protected]

De serie van ontdek zijn schoonheid in 7 minuten:

1. Gewoon het topje van de ijsberg

2. De religie van Adam en Eva

3. Het ABC van de islam

4. Kritische vragen van de mensheid beantwoorden

5. Zijn mooie namen

6. De laatste openbaring

7. De laatste Boodschapper

NUTTIGE ISLAMITISCHE WEBSITES:

http://www.allahsquran.com

http://www.quranexplorer.com

http://www.islamhouse.com

http://www.edialogue.org

http://www.islamreligion.com

http://www.newmuslimguide.com

http://www.aboutislam.chat

http://www.guidetoislam.com/en/