Arrahiq Almagtoom

Beschrijving

De levensloop van de Profeet, "as-sirah", behoort tot de meest gezaghebbende kennis die men kan vergaren. Het is een verheven leer die men kan begeren, omdat een moslim hierdoor meer komt te weten over zijn religie en zijn Profeet.

Download
Schrijf een commentaar naar de verantwoordelijk van dit pagina