Wat schrijven de openbare boeken over Mohammed vrede zij met hem

Beschrijving

Dit boek omvat 21 bladzijden over debatten tussen Ahmed Deedat en priesters die de verkondiging van Mohammed -vrede zij met hem- in de openbare boeken proberen te ontkennen.

Download
Schrijf een commentaar naar de verantwoordelijk van dit pagina
Beoordelingen