Categorieën

 • PDF

  Deze fatwa voorziet degenen die beweren dat de sahaba de begrafenis van de profeet niet hebben bijgewoond.

 • PDF

  De meeste moslims kennen zijn vader Abu Sofian (ra). Abu Sofian was diegene die met zijn karavaan wist te ontkomen net voor de beroemde veldslag van Badr; hij was toen nog geen moslim.

 • PDF

  Abdoellah was de zoon van ’Abbaas, een oom van de nobele profeet (vzmh). Hij was drie jaar voor de Hidjrah geboren. Toen de profeet (vzmh). overleed was hij dus dertien jaar oud.

 • PDF

  Voordat Omar Ibnulkhattaab moslim werd had hij de hardste acties gevoerd tegen de moslims. Op een nacht hoorde hij in het geheim de profeet, Allah’s zegen en vrede zij met hem, uit de Koran lezen tijdens zijn gebed bij de Ka’bah. De waarheid drong tot zijn hart door maar hij hield vast aan zijn standpunt. Meer over de Islam van Omar ibnukataab lees je in dit artikel.

 • Ali Ibn Abie Taalib Nederlands

  PDF

  Zijn naam is Ali Ibn Abie Taalib Ibn Abdelmoettalib, Abou Al-H’asan en Abou Turaab (moge Allah tevreden met hem zijn). Zijn moeder was Faatimah Bint Asad Ibn Haashim de nicht van Abou Taalib. Ali (moge Allah tevreden met hem zijn) is een van de tien personen die verblijd zijn met het nieuws dat zij tot de paradijsbewoners behoren. Hij was de vierde Kalifaat en had ook veel kennis over de Islam.

 • Uthmane bin Afane Nederlands

  PDF

  Uthmaan ibn Affaan behoorde in al djahiliyyah (pré-islamitische tijdperk) tot de beste mensen van zijn volk en was zeer geliefd bij hen. Hij maakte zich niet schuldig aan het aanbidden van afgoden en nam afstand van iedere vorm van verdorvenheid. Uthmaan ibn Affaan behoort tot degenen die zich in de beginperiode van de islaam bekeerden tot dit geloof.

 • PDF

  We zullen het hebben over een hoogstaand persoon. Een uniek persoon die niet geëvenaard kan worden. Het gaat om de tweede kalief van de moslims na Abou Bakr as-Siddieq. Hij was de eerste leider die ’leider der gelovigen’ werd genoemd.

 • Aboe Bakr Nederlands

  PDF

  In dit artikel zullen we de biografie van een persoon met een hoge positie en verheven status bespreken. Deze persoon heeft zich ingespannen voor de zaak van Allah en gaf al zijn vermogen uit omwille van Allah.

Beoordelingen