Categorieën

 • Nederlands

  PDF

  Dit artikel toont de lezer stapgewijs aan hoe men fiqh dient te bestuderen en dat simplistische benadering van de shari’a tot absurditeit kan leiden.

 • Nederlands

  PDF

  De islamitische shari’a heeft haar eigen bronnen waaruit de wetten emaneren, in dit artikel somt de auteur de vier bronnen waarover geen meningsverschil bestaat tussen de geleerden, uitgezonderd de laatste bron namelijk alqiyaas (de analogie).

 • Nederlands

  PDF

  Van de vraag wat Halal en wat Haram hoort te zijn, waren de volkeren uit de pre-Islamitische tijd, verward als zij waren, ver afgeweken, en ze stonden dan ook veel onzuivere en schadelijk zaken toe en verboden veel dingen, die goed en zuiver waren.

 • Nederlands

  PDF

  De Islam is een universele, globale religie, m.a.w. de Islam behandelt alle aspecten van het leven van de mens, waarbij het kortzichtig is om de Islam te reduceren tot het alleen maar aanbidden van Allah in een moskee of tot zijn kledingsvoorschriften.

 • Nederlands

  PDF

  De shariah (letterlijk: het pad naar leven-gevend water) is eigenlijk de Islamitische wettelijke traditie, ook wel de Islamitische wet genoemd, die over alle aspecten van het leven van een moslim handelt, van dagelijkse activiteiten tot spirituele zaken, economie, enz.. In dit artikel vind je een beknopte samenvatting van de sharia.

Beoordelingen