Oordeel van het vasten voor een reiziger

Download
Schrijf een commentaar naar de verantwoordelijk van dit pagina

De volledige beschrijving

Oordeel van het vasten voor een reiziger

[ nederlands - dutch -الهولندية ]

bron: Permanente Commissie voor Wetenschappelijk Onderzoek en Oordelen

revisie: Yassien Abo Abdillah

Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad)

2013 - 1434

Islam voor iedereen

حكم الصيام للمسافر

« باللغة الهولندية »

مصدر: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء

مراجعة: ياسين أبو عبد الله

2013 - 1434

Alle lof behoort aan Allah.

 Met welk land moeten de moslims die in een niet-islamitisch land studeren, vasten?

Vraag: Een groep Saudische studenten uit Amerika en andere landen hebben de volgende vraag via sheikh Uthmaan As-Saalih gesteld. Deze vraag luidt als volgt: sommigen van hen hebben Koeweit, Egypte en andere landen gevolgd die het Suikerfeest dit jaar op de zondag vierden. Anderen hebben hun vaderland, Saudi-Arabië, en anderen landen gevolgd die het Suikerfeest op de maandag vierden. Zij vragen zich af wat de consequenties van ieders daden zijn.

Antwoord: Deze vraag heeft betrekking op de kwestie ‘de verschillende waarnemingsplaatsen van de nieuwemaan’. Het wel of niet in acht nemen van de verschillen daarin, zoals het vasten of niet en dergelijke regels, behoren tot de islamitische wetten die met de maan te maken hebben. Deze kwestie is door de Commissie der Grote Geleerden in een van de bijeenkomsten bestudeerd. Zij hebben een verklaring hieromtrent afgelegd waarin is vermeld dat de meningen van de geleerden over deze kwestie verdeeld zijn.

Er zijn twee meningen:

1) De verschillende opkomsten van de maan worden wel in achtgenomen.

2) De verschillende opkomsten worden niet in achtgenomen.

Dat wil zeggen: wanneer de nieuwemaan op een plaats is waargenomen, dan geldt dit als een waarneming voor alle landen. Elke groep heeft bewijzen uit de Koran en Sunnah aangehaald en soms gebruikten beide groepen dezelfde bewijs. Dit komt door het verschil in het begrijpen van de bewijzen en de manier van bewijsvoering. De meningsverschillen over deze kwestie hebben geen grote gevolgen. Het is veertien eeuwen geleden dat deze godsdienst is ontstaan en wij kennen geen enkele periode waarin de gehele islamitische natie één waarneming van de maan heeft gevolgd.

Elk land heeft het recht om via haar geleerden een van de twee uitspraken, waarvan zij denken dat het de juiste is, te kiezen. En omdat de landen waar de studenten zich bevinden geen islamitische landen zijn, en omdat zij uit een islamitisch land afkomstig zijn waar het op die zondag geen Suikerfeest maar de laatste dag van de ramadan was, is het voor diegene die op de zondag heeft gegeten wenselijk om die dag in te halen. Dit, om aan de meningsverschillen inzake deze kwestie te ontkomen en om de zekerheid te hebben dat men de verplichting is nagekomen. Wat betreft degene die zijn land – Saudi-Arabië – heeft gevolgd in het vasten op de zondag en het vieren van Suikerfeest op de maandag: wij zien daar geen probleem in.

En het succes komt van Allah. Moge Allahs salaat en salaam zijn met onze profeet Mohammed, zijn familie en metgezellen.

Permanente Commissie voor Wetenschappelijk Onderzoek en Oordelen:

Voorzitter - Sheikh Abdulaziez Ibn Abdellaah Ibn Baaz

Vicevoorzitter – Sheikh Abdulrazzaq Afiefi

Lid – Sheikh Abdullah Ibn Ghudayyan

Lid – Sheikh Abdullah Ibn Qa’oed

Bron: alifta.com Fatwa’s Permanente Commissie, eerste collectie, volume 10, pagina: 131-132.

www.islamhouse.com

Islam voor iedereen !