De bewering dat de sahaba de begrafenis van de profeet niet hebben bijgewoond

Beschrijving

Deze fatwa voorziet degenen die beweren dat de sahaba de begrafenis van de profeet niet hebben bijgewoond.

Download
Schrijf een commentaar naar de verantwoordelijk van dit pagina

De volledige beschrijving

  De bewering dat de sahaba de begrafenis van de profeet niet hebben bijgewoond

  دعوى الرافضة أن الصحابة لم يحضروا جنازة النبي صلى الله عليه وسلم

  < الهولندية-Nederlands >

  Shaykh Muhammad Saalih al-Munajjid

  شيخ محمد صالح المنجد

  —™

  Translator's name: Yassien Abo Abdillah

  ترجمة: ياسين أبو عبد الله

  De bewering dat de sahaba de begrafenis van de profeet niet hebben bijgewoond

  De sjiieten beweren dat de metgezellen van de boodschapper niet aanwezig waren op de begrafenis van profeet Mohammed (vrede zij met hem).

  De sjiieten beweren dat de metgezellen niet aanwezig waren op de begrafenis van de profeet? Is dit waar? Waar waren ze dan? Zijn er hadiths die dit ondersteunen?

  Één van de meest hatelijke persoonlijke kenmerken is liegen. Vandaar dat profeet (vrede zei met hem) het volgende zei: “Lieg niet, want liegen opent de weg naar immoraliteit en deze leidt naar de hel. Een man kan steeds bliven liegen tot hij zich wendt aan leugens, waardoor hij bij Allah als een leugenaar wordt geschreven. Overgeleverd door al-Bukhari (6134) en Muslim (2607).

  Sheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah (moge Allah hem genadig zijn) zei: “De geleerden die de wetenschap van tekst onder de knie hebben, zijn het eens over het feit dat de Rafida bekend staan voor leugens. Ook de imams van de islam zijn het eens over hun veelvoudig gebruik van leugen.

  Imam As-Shafi’ie zegt: “Ik ken niemand die meer valse getuigenissen aflegt dan de Rafida.”

  Yazeed ibn Harun zei: “ﷻ‬ kent overleveringen overnemen van ieder voorstander van een religieuze innovatie behalve de Rafida, want zij zijn leugenaars.”

  Shareek al-Qaadi zei: “Men mag kennis verwerven van iedereen die je ontmoet behalve de Rafida, want zij fabriceren hadiths en beschouwen dat als hun religie.”

  Shareek al-Qaadi is de rechter van Kufa, hij was van dezelfde generatie als Thawrie en Abu Hanifa. Hij is zelf een sjiiet en dit zijn eigen woorden: ”Ik ben een sjiiet en dit is mijn getuigenis over hen.” Deze overlevering is authentiek overgedragen door Abu al-Abdoullah ibn Battah in Ibnana al-Koubrah en anderen. (Manjah Assoenna Annabawi 26/1-27).

  De profeet (vrede zij met hem) overleed op 12 Rabie’ Al-Awwal nadat de zon haar hoogtepunt heeft bereikt en hij werd begraven op een dinsdagavond nadat alle inwoners van Medina voor hem hebben gebeden. Zoals Abu Bakr Al-Siddeeq (moge Allah tevreden zijn met hem) zei: “Een groep kwam binnen en deden takbier en begrafenisgebed en du’a, vervolgens kwam een andere groep en deed hetzelfde...” Overgeleverd door Al-Tirmidhi in het boek Assham-iel p 338 en geclassificeerd als sahih door al-Albaani in zijn beoordeling.

  Daarom is onvoorstelbaar dat de metgezellen die aanwezig waren in Medina en dat ze het begrafenisgebed bijwonen. En dit opzicht spreken de feiten voor zich en is het voorleggen van een bewijs overbodig. Bovendien hielden ze meer van de profeet (vrede zij met hem) dan hun echtgenoten, hun ouders, hun kinderen of zelfs hun eigen mensen. Het is in dit opzicht dat Anas (moge Allah tevreden zijn met hem) het volgende zei: “Geen enkele persoon werd hun meest geliefd dan de boodschapper van Allah (vrede zei met hem).” (Overgeleverd door Al-Tirmidhi 2754 en authentieke beoordeeld door Al-Albani in Sahih Al-Tirmidhi).

  Echter de Rafida zijn mensen wier harten gevuld zijn met een sterke haat en afkeer van de Islam en zijn aanhangers. Dus zij verzinnen en liegen over de metgezellen, hoewel ze de beste mensen zijn na de profeten en boodschappers van Allah en dit met de bevestiging en getuigenis van de boodschapper (vrede en zegeningen van Allah met hem): “De beste mensen zijn mijn generatie en vervolgens degene die na hem enzovoort.” (Overgeleverd door al-Bukhari (2652) en Muslim (2532).

  Degene die de metgezellen belastert en kleineert, belastert in feite de boodschapper (vrede en zegeningen zij met hem). Want de metgezellen zijn zijn vrienden, leerlingen, volgelingen, zijn beste en liefste mensen. En wat de aanwezigheid van de begrafenis betreft zijn er genoeg overleveringen en daarbij is deze feit duidelijker dan het voorleggen van bewijzen. Zoals een dichter ooit zei: Het verstand is onstabiel indien men een bewijs vraagt voor licht tijdens een klare daglicht.

  Anas ibn Malik (moge Allah tevreden met hem zijn)zei: “De dag dat de boodschapper van Allah (vrede zij met hem) Medina voor de eerste keer bezocht was de stad volledig verlicht, maar de dag waarop hij stierf was het de donkerste dag. En zodra we de profeet (vrede zij met hem) hebben begraven merkten we dat ons harten veranderd zijn. Overgeleverd door Tirmidhi (3618) en beoordeelt als authentieke door Ibn Kathir in al-wan-Bidaayah Nihaya (5/239).

  Fatima (mag Allah tevreden zij met haar) zei: “O Anas, hoe kan je over je hart krijgen om de boodschapper (vrede zij met hem) met aarde te begraven.’’ (Overgeleverd door al-Bukhari (4462). Dus vanwaar deze leugen?

  Het is echter verrassend dat die mensen de grondslagen van de religie ontkennen. Zij betwisten daarbij dat Koran bewaard is gebleven en zij beweren dat hij vervalst is. Zij schonden eveneens de eer van de profeet (vrede zij met hem) en beledigden zijn metgezellen, hoewel hun deugden in de Heilige Koran zijn vermeld en in de ahadieth mutawatir alsook de consensus van de Oemmah. Daarom is het geen wonder dat degene die de bovenstaande bewijzen ontkennen dingen kunnen verzinnen. Maar God omvat hen. En zij die onrecht plegen zullen te weten komen wat voor omkeer zij zullen meemaken.

  Wij vragen Allah om Zijn religie te triomferen en ervoor zorgen dat Zijn Woord de overhand neemt zodoende de leugens en haar mensen te overwinnen

  Allah weet het beste.

  Beoordelingen