• Nederlands

  Wijsheid is een vereiste om zaken te veranderen, onder wijsheid van veranderen verstaan we ‘’de manier waarop men zaken aanpakt teneinde het in de goede richting te laten evolueren.”

 • Nederlands

  In dit artikel legt de auteur ons uit, wat het verschil is tussen verzen die we “Mekka-verzen” noemen en de verzen die we “Medina-verzen” noemen.

 • Nederlands

  De moslimgemeenschap dient diep na te denken over de oorzaken van vele van onze problemen in deze wereld. Het is jammer dat velen van ons weigeren of gebrekkig zijn in het zien, dat wij zelf de hoofdreden voor onze tekortkomingen en gebreken zijn.

 • Nederlands

  De mensen in het westen spreken over een psychische ziekte, die Islamfobie wordt genoemd. Zij denken dat het een nieuwe ziekte is, terwijl deze ziekte net zo oud is als de oudheid van de goddelijke openbaringen.