Naamusa kadhaa Rabbii

ibsa gabaabaa.

Barruun kun naamusa kadhaa Rabbii tii fi waan duaaiin walqabatu qajeellotti nama barsiisa.

Download

tarree:

yaanni kee nu barbaachisa.