Seera hajji fi umraa

ibsa gabaabaa.

Barruun tun akkaataa umraa fi hajji itti gaggeysan karaa gabaabaan namaaf addeysiti.

Download

tarree:

yaanni kee nu barbaachisa.