Ibaadaa (gabbartii Rabbii) tii fi hiikkaa isii

ibsa gabaabaa.

Barruun qooda ibaadaadhaa ibsiti ragaalee qur’aanaa fii hadiisarraa taheen wajji

Download

tarree:

yaanni kee nu barbaachisa.