Aqiidaa kee qur’aanaafii hadiisarraa fudhu

barsiisaa :

gulaala.: Jamaaal Muhammad ahmad

tarree:

ibsa gabaabaa.

sagantaa kana keessatti barnoota aqiidaa qulqulluuttu bifa gaafiifii deebiitiin dhihaata.

yaanni kee nu barbaachisa.