Tolina diin islaamaa

barsiisaa :

gulaala.: Jamaaal Muhammad ahmad

ibsa gabaabaa.

Sagantaa kana keessatti tolinaafii bareeddina amantii islaamaatuu ibsame. akkasuma amantii haqaa tan biyyaa hundaaf zamana hundaaf ummata hundaaf mijjoytuu tahuutu ibsame.

tarree:

yaanni kee nu barbaachisa.