Tolina diin islaamaa

barsiisaa :

gulaala.: Jamaaal Muhammad ahmad

ibsa gabaabaa.

Sagantaa kana keessatti tolinaafii bareeddina amantii islaamaatuu ibsame. akkasuma amantii haqaa tan biyyaa hundaaf zamana hundaaf ummata hundaaf mijjoytuu tahuutu ibsame.

Download
ittigaafatamaa websayita kanaatti komeentiikee ergi.

tarree: