Seera soomana ramadaanaa

barsiisaa :

gulaala.: Jamaaal Muhammad ahmad

ibsa gabaabaa.

sagantaa kana keessatti sadarkaa (fadhlii) soomanaa, naamusa isaa, akkaataa isaa,fii waan isa balleessuutu ibsama.

tarree:

yaanni kee nu barbaachisa.