Seera dubartoota muslimaa

barsiisaa :

gulaala.: Jamaaal Muhammad ahmad

ibsa gabaabaa.

sagantaa kana keessatti barnoota waayee dubartootaa laalchisutu bal’inaan dhihaate.

tarree:

yaanni kee nu barbaachisa.