Waan diin Rabbiirratti gadi nama jajjabeessu

barsiisaa :

gulaala.: Jamaaal Muhammad ahmad

ibsa gabaabaa.

sagantaa kana keessatti waan diin Rabbiirraatti gadi nama jajjabbeessutu ibsame. tanneen akka imaanaa hojii gaarii hojjachuu,qur’aana Rabbii qabachuu, zikrii , du’aa’iifii kanneen kana fakkaatantu ibsame.

Download
ittigaafatamaa websayita kanaatti komeentiikee ergi.

tarree:

yaanni kee nu barbaachisa.