Ulaagaalee salaataa

ibsa gabaabaa.

Qophiin kun waan salaata dura ulaagaalee barbaachisu qajeellotti nama hubachiisa.

Download
ittigaafatamaa websayita kanaatti komeentiikee ergi.

tarree:

yaanni kee nu barbaachisa.