Kitaaba towhiidaa (tokkummaa Rabbii)

ibsa gabaabaa.

Kitaaba towhiidaa (tokkummaa Rabbii)

Download
ittigaafatamaa websayita kanaatti komeentiikee ergi.

tarree:

yaanni kee nu barbaachisa.