Arbaiina (hadiisa afurtam)

ibsa gabaabaa.

Qophiin kun hadiisoowwan filatamoo gorsa hedduu uf keessaa qaban 43 qajeellotti nama hubachiisa.

Download
ittigaafatamaa websayita kanaatti komeentiikee ergi.

tarree: