Arbaiina (hadiisa afurtam)

ibsa gabaabaa.

Qophiin kun hadiisoowwan filatamoo gorsa hedduu uf keessaa qaban 43 qajeellotti nama hubachiisa.

tarree:

yaanni kee nu barbaachisa.