Guddisa ilmaanii

ibsa gabaabaa.

Qophiin kun akkaataa ilmaan sirritti itti guddisan nama hubachiisa.

Download
ittigaafatamaa websayita kanaatti komeentiikee ergi.

tarree: