Nama nama fayyadu tahi eeysallee jiraattu

ibsa gabaabaa.

Sagantaan kun bu’aa nama fayyaduun qabdu bal’inaan ibsa.

tarree:

yaanni kee nu barbaachisa.