Bultii islaamaa

ibsa gabaabaa.

sagantaan tun bultii islaamaa miooytu kabajaadhaati nama barsiisti,kutaa 3tti dhihaatte.

Download
ittigaafatamaa websayita kanaatti komeentiikee ergi.

tarree:

yaanni kee nu barbaachisa.