Barnoota zakaa

ibsa gabaabaa.

Sagantaan kun waayee zakkaa, gosa isii, hanga isii tiifi namoota isiin kennamtuuf barnoota gayaa qaba. Sagaantaan kun Kuta lama qaba.

tarree:

yaanni kee nu barbaachisa.