ibsa gabaabaa.

Sagantaan kun waayee firummaa maxxansuu mata duree jedhurratti barnoota gayaa uf keessaa qaba.

yaanni kee nu barbaachisa.