Mee Ramadaana akkamitti simanna ?

ibsa gabaabaa.

Sagantaan kun waayee akkataa itti baatii Ramadaanaa kabajamtuu itti simataniifi qophii barbaachisu waan jedhurratti barnoota gayaa uf keessaa qaba.

Download
ittigaafatamaa websayita kanaatti komeentiikee ergi.

tarree:

yaanni kee nu barbaachisa.