Bernoota zakaataa

ibsa gabaabaa.

Sagantaan kun waayee zakaa laalchisee barnoota gayaa uf keessaa qaba.

Download
ittigaafatamaa websayita kanaatti komeentiikee ergi.

tarree:

yaanni kee nu barbaachisa.