Akkataa salaataa

ibsa gabaabaa.

Sagantaan kun waayee akkaataa salaataa ilaalchisee barnoota gayaa uf keessaa qaba.

Download
ittigaafatamaa websayita kanaatti komeentiikee ergi.

tarree: