Dhaamsa abbootii muslimaatiif

ibsa gabaabaa.

Sagantaan kun waayee dhaamsa abboota muslimaatiif jedhurratti barnoota gayaa uf keessaa qaba.

Download
ittigaafatamaa websayita kanaatti komeentiikee ergi.

tarree:

yaanni kee nu barbaachisa.