Carraa osoo hindabarre dhaqqabadhu

ibsa gabaabaa.

Sagantaan kun waayee carraa kee osoo hindabarre dhaqqabadhu jedhurratti gorsaafii barnoota gayaa uf keessaa qaba.

tarree:

yaanni kee nu barbaachisa.