Carraa osoo hindabarre dhaqqabadhu

ibsa gabaabaa.

Sagantaan kun waayee carraa kee osoo hindabarre dhaqqabadhu jedhurratti gorsaafii barnoota gayaa uf keessaa qaba.

Download
ittigaafatamaa websayita kanaatti komeentiikee ergi.

tarree: