Salaata dhiisurraa baqachiisuu

ibsa gabaabaa.

Sagantaan kun waayee salaata dhiisuun balaa guddaa tahuu ibsa.irraa nama baqachiisa.

Download
ittigaafatamaa websayita kanaatti komeentiikee ergi.

tarree:

yaanni kee nu barbaachisa.