Seera salaata jum’ah

ibsa gabaabaa.

Sagantaan kun waayee barnoota salaata jum’aah nama barsiisa.

Download
ittigaafatamaa websayita kanaatti komeentiikee ergi.

tarree:

yaanni kee nu barbaachisa.