Mallatoo laafina iimaanaa

ibsa gabaabaa.

Sagantaan kun waayee mallattoo laafina iimaanaa ibsa. Akka irraa baqatanis dhaamsa jabaa dabarsa.

Download
ittigaafatamaa websayita kanaatti komeentiikee ergi.

tarree:

yaanni kee nu barbaachisa.