Barnoota seenaa nabii s.a.w. (siiraa)

ibsa gabaabaa.

Sagantaan kun seenaa jiruu nabii keenyaa s.a.w. nama barsiisa.

Download
ittigaafatamaa websayita kanaatti komeentiikee ergi.
yaanni kee nu barbaachisa.