Firummaa mururraa dhoowwuu

ibsa gabaabaa.

Sagantaan kun waayee hammeenyaa fii balaa firummaa muruun qabdu ibsa.

Download
ittigaafatamaa websayita kanaatti komeentiikee ergi.

tarree: