Firummaa mururraa dhoowwuu

ibsa gabaabaa.

Sagantaan kun waayee hammeenyaa fii balaa firummaa muruun qabdu ibsa.

tarree:

yaanni kee nu barbaachisa.