Heera Hajjii fii Umrah

kitaaba qopheessuu. : Jamaaal Muhammad ahmad

gulaala.:

الناشر: Biiroo daiwaa Rabwaa

ibsa gabaabaa.

kitaaba kana keessatti barnoota hajjiifii umraattu bifa gabaabaan dhihaata. suuraaleen gargaaramee nama hubachiisa.

Download

tarree:

yaanni kee nu barbaachisa.